Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hlavní projekty vedené katedrou od roku 2010

Název projektu
Mikrolegované oceli s optimalizovanými parametry mechanických vlastností
Kód
OE08009
Řešitel
Rok zahájení
2008
Rok ukončení
2011
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
Obecná forma
Typ
EUREKA - evropská spolupráce v oblasti aplikovaného a průmyslového výzkumu a vývoje cílená na podporu nadnárodní kooperace mezi průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami.
Předmět výzkumu
Nalezení metodiky účelného mikrolegování oceli na výrobu výkovků, trubek, plechů a pásů a stanovení vhodné technologie tváření a tepelného zpracování výrobků různých jmenovitých rozměrů z nových ocelí s mimořádnými mechanickými vlastnostmi.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam