Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hlavní projekty vedené katedrou od roku 2010

Název projektu
TVORBA STUDIJNÍCH MATERIÁLŮ MULTIMEDIÁLNÍHO CHARAKTERU PRO PŘEDMĚT "SPECIÁLNÍ METODY VÝROBY ODLITKŮ" A "PRAKTIKUM Z FORMOVACÍ A LICÍ TECHNIKY I A II" PŘÍSTUPNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU STUDENTŮM A AKADEMICKÝM PRACOVNÍKŮM UNIVERZITY
Kód
RPP2020/130
Řešitel
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumu
Předmět 618-3028/04 Speciální metody výroby odlitků (SMVO) je realizován v rámci navazujícího magisterského studia ve studijním programu N0715A270003 Metalurgické inženýrství, se specializací S02 - Slévárenské technologie. Dále pak předměty 618-2043/02 Praktikum z formovací a licí techniky I (PFLT I) a 618-2046/02 Praktikum z formovací a licí techniky II (PFLT II) jsou vyučovány v rámci bakalářského studia ve studijním programu B0214A270001 - Umělecké slévárenství. Cílem projektu bude vytvoření multimediální podkladů pro laboratorní cvičení z předmětu: Speciální metody výroby odlitků (SMVO), Praktikum z formovací a licí techniky I (PFLT I), Praktikum z formovací a licí techniky II (PFLT II). Projekt plně koresponduje se Strategickým záměrem vzdělávací a tvůrčí činnosti a spadá svou charakteristikou a zaměřením do Každoročního plánu realizace strategického záměru.
Zpět na seznam