Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hlavní projekty vedené katedrou od roku 2010

Název projektu
Výzkum vlastností a výroba nanostrukturního titanu pro dentální implantáty
Kód
GA106/09/1598
Řešitel
Rok zahájení
2009
Rok ukončení
2011
Poskytovatel
Grantová agentura ČR
Kategorie
Obecná forma
Typ
Standardní projekty
Předmět výzkumu
Perspektivním materiálem pro náhrady je nanostrukturní titan. Projekt se zabývá přípravou nanostrukturního titanu. Experimentálně jsou ověřovány jeho vlastnosti a jsou porovnávány s vlastnostmi ostatních materiálů používaných pro stejný účel. Nanotitan je bioinertní, neobsahuje toxické ani alergenní přísady a má vyšší měrné pevnostní vlastnosti než materiály používané pro implantáty. Hlavním cílem navrhovaného projektu je výroba nanotitanu SPD technologiemi. Studium parametrů SPD procesů na formování zrna a vlastnosti nanotitanu. Vlastní výzkum bude zaměřen na fyzikální podstatu zpevňovacích a odpevňovacích procesů a dějů probíhajících na hranicích zrn při SPD procesech za polotepla. Cílem je získat nanotitan s pevností kolem 1050 MPa. Ověření vlastností nanotitanu je založeno na studiu mikrostruktury a mechanických vlastností, budou provedeny zkoušky korozní odolnosti a měření základních elektrochemických charakteristik. Výsledky projektu přispějí k porozumění podstaty vlivu SPD procesů na vývoj struktury a z ní rezultující vlastnosti nanotitanu.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam