Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hlavní projekty vedené katedrou od roku 2010

Název projektu
Historie a současnost zpracování nerostných surovin a jejich využití v ČR a PL
Kód
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001384
Řešitel
Rok zahájení
2018
Rok ukončení
2019
Poskytovatel
Ministerstvo pro místní rozvoj
Kategorie
Obecná forma
Typ
INTERREG V-A (Česká republika - Polská republika)
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam