Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Hlavní projekty vedené katedrou od roku 2010

Název projektu
Výzkum a vývoj nové technologie kování velkých nadrozměrných výkovků v zápustce
Kód
FR-TI2/117
Řešitel
Rok zahájení
2010
Rok ukončení
2012
Poskytovatel
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Kategorie
Obecná forma
Typ
TIP
Předmět výzkumu
Předkládaný projekt je zaměřen na výzkum a vývoj zcela nové technologie kování velkých středních kusů zalomených hřídelů v zápustce. V současné době se ve světě kovou v zápustce výkovky do 600kg. Nově navržená technologie bude pro výkovky 2,5 až 5t, co je o řadu vyšší a nikde ve světě se takové velké výkovky v uzavřené zápustce nevyrábějí. Kromě technologických parametrů kování bude take zkoumán vliv postupu kování na mechanické vlastnosti vykovaných středních kusů. Vývoj procesních parametrů kování bude stanoven na základě matematického a fyzikálního modelování, kde cílem je dosažení jak požadovaného tvaru, tak i vysokých pevnostních vlastností při zachování požadované houževnatosti. Podstanou část projektu bude tvořit optimalizace procesu v praxi pro snížení předváhy předkovků, energií na výrobu a zkrácení doby výroby.
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam