Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Stavba výrobních strojů a zařízení

O studijním programu

Tento obor nabízí studium jedné z několika specializací v oblasti konstrukce a výpočtů jak strojů, tak jejich dílů i skupin. V oboru je možno studovat problematiku pohonů strojů jak mechanických, hydraulických, ale i pneumatických. Dále lze v oboru získat znalosti z dopravy a manipulace s materiálem, zemních, těžebních a stavebních strojů, výrobních strojů atd. Celé studium je vysoce odborné a jsou v něm aplikovány nejnovější poznatky oboru. Při návrzích a výpočtech jsou využívány špičkové postupy a metody optimalizace. Samozřejmostí je práce s moderními 3D CAD aplikacemi a MKP systémy. Návrhy strojů a strojních dílů budou studenti provádět s ohledem na únosnost a požadovanou životnost. Absolventi se naučí zvládat tyto prostředky na profesionální úrovni jako konstruktéři či výpočtáři ve všech strojních oborech.
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód programu P0715D270011
Název programu Stavba výrobních strojů a zařízení
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra konstruování
Garant doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály
Klíčová slova Stavba strojů
Konstruování
Strojírenství
Projektování
Konstrukce a výpočty