Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Stavební inženýrství

O studijním programu

Cílem studijního programu je výchova odborníků pro výzkumnou a vývojovou činnost v oblasti stavebnictví. Na základě zvolených studijních předmětů a tématu disertační práce se student zaměří na konkrétní oblast, ve které bude realizovat svoji badatelskou činnost, například na problémy statiky a dynamiky konstrukcí, rozvoj numerických metod pro modelování nosných i nenosných stavebních konstrukcí, na výzkumu konstrukcí z oceli, betonu, dřeva a kompozitních materiálů, na výzkum a vývoj stavebních materiálů a prvků, na vývoj výpočetních modelů materiálů, na výzkum vnitřního a vnějšího prostředí staveb a jejich vlivu na konstrukce a na problematiku zapojení staveb do širších funkčních celků, zejména do prostředí a infrastruktury měst a území.
Fakulta Fakulta stavební
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód programu P0732D260004
Název programu Stavební inženýrství
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra konstrukcí
Garant prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Stavebnictví
Klíčová slova prostředí staveb
stavebnictví
městské inženýrství
stavební hmoty
inženýrské stavby