Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kniha odborná

BROŽOVÁ, Silvie, Kamila JANOVSKÁ, Anna KONSTANCIAK, Manuela INGALDI a Edyta KARDAS. Recyklace a cirkulární ekonomika. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2022. ISBN 978-80-7623-095-8. [Detail]
ŠPAČKOVÁ, Eva, Marie ŠŤASTNÁ a Jakub IVÁNEK. Univerzita a umění. Umělecká díla ve veřejném prostoru VŠB-TUO. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4130-4. [Detail]
ČAJKA, Radim, Martin CHALUPA, Jiří FRIES, Karel FRYDRÝŠEK, Dana HORÁKOVÁ, Jaroslav JOŘENEK, Richard KLUČKA, Tomáš KUBÍN, Šárka MICHENKOVÁ, Marek NIKODÝM, Luboš PEČENKA, David SEKANINA, Milan SIVERA, Günther THEISZ, Oldřich UČEŇ, Jaroslav ZAPOMĚL, Jiří BUČEK, Ivan NĚMEC, Radoslav RUSINA, Milan HLUZÁK, Igor TOMÁŠIK, Jen-San CHEN, Yuon-Tai LI, Tomáš FICKER, Lumír MIČA, Marek FOGLAR, Jan KRČÍN, Jan ŘEZNÍČEK, Pavel GRONÁT, Jiří V. HORÁK, Roland JANČO, Monika KOVÁČOVÁ, Norbert JENDŽELOVSKÝ, Katarína TVRDÁ, Vladimír JEČMÍNEK, Leopold PLEVA, Marcin Marek KAMIŃSKI, Roman KOIŠ, Jitka MACHALOVÁ, David PUSTKA, Svetlana VELKOVA LILKOVA-MARKOVA, Dimitar SENKOV LOLOV, Pavel MAŇAS, Stanislav SYSALA a Luboš ŽILKA. Structures Rested on Elastic Foundation. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-248-3238-8. [Detail]
BROŽOVÁ, Silvie, A KONSTANCIAK, Petra VÁŇOVÁ, Simona JURSOVÁ, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ, M INGALDI, M WARZECHA a E KARDAS. Možnosti recyklace vybraných materiálů. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. ISBN 978-80-7204-880-9. [Detail]
ČAJKA, Radim, Martin CHALUPA, Jiří FRIES, Karel FRYDRÝŠEK, Dana HORÁKOVÁ, Jaroslav JOŘENEK, Richard KLUČKA, Tomáš KUBÍN, Šárka MICHENKOVÁ, Marek NIKODÝM, Luboš PEČENKA, David SEKANINA, Milan SIVERA, Günther THEISZ, Oldřich UČEŇ, Jaroslav ZAPOMĚL, Jiří BUČEK, Ivan NĚMEC, Radoslav RUSINA, Milan HLUZÁK, Igor TOMÁŠIK, Jen-San CHEN, Yuon-Tai LI, Tomáš FICKER, Lumír MIČA, Marek FOGLAR, Jan KRČÍN, Jan ŘEZNÍČEK, Pavel GRONÁT, Jiří V. HORÁK, Roland JANČO, Monika KOVÁČOVÁ, Norbert JENDŽELOVSKÝ, Katarína TVRDÁ, Vladimír JEČMÍNEK, Leopold PLEVA, Marcin Marek KAMIŃSKI, Roman KOIŠ, Jitka MACHALOVÁ, Svetlana VELKOVA LILKOVA-MARKOVA, Dimitar SENKOV LOLOV, Pavel MAŇAS, Stanislav SYSALA a Luboš ŽILKA. Handbook of Structures on Elastic Foundation. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3238-8. [Detail]
BILÍK, Jiří, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ a Simona JURSOVÁ. Modelování, analýza a predikce pochodů výroby železa z hlediska současných energetických a ekologických požadavků. Olomučany: Akademické nakladatelství CERM, s. r. o. Brno, 2013. ISBN 978-80-7204-854-0. [Detail]
SZURMAN, Ivo, Radim KOCICH a Miroslav KURSA. Shape Memory Alloys: Fabrication and Processing. Saarbrücken: Lap Lambert Academic Publishing, 2012. ISBN 978-3-8484-2535-8. [Detail]
KOCICH, Radim. SPD metody : od mikrometrů k nanometrům. Ostrava: Marionetti Press, 2011. ISBN 978-80-260-1280-1. [Detail]
FRYDRÝŠEK, Karel, Marek NIKODÝM, Katarína TVRDÁ, Roland JANČO, Radim ČAJKA, Marek FOGLAR, Petr GRONÁT, Stanislav SYSALA, Richard KLUČKA, Jiří FRIES, Jen-San CHEN, Yuon-Tai LI, Jiří BUČEK, Marcin M. KAMIŃSKI, Pavel MAŇAS, Tomáš FICKER, Ivan NĚMEC, Monika KOVÁČOVÁ, Jitka MACHALOVÁ, David SEKANINA, Milan SIVERA, Jaroslav ZAPOMĚL, Horymír NETUKA, Martin CHALUPA, Jiří V. HORÁK, Dana HORÁKOVÁ, Luboš PEČENKA, Svetlana VELKOVA LILKOVA-MARKOVA, Dimitar SENKOV LOLOV, Milan HLUZÁK, Igor TOMÁŠIK, Lumír MIČA, Roman KOIŠ a Radoslav RUSINA. Beams and Frames on Elastic Foundation 3. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2257-0. [Detail]

Kapitola v knize

GAJDZIK, Bożena, Beata OLEKSIAK, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ a Markéta TKADLEČKOVÁ. Environmental Protection in Industry 4.0. Opportunities and Threats in Selected Areas. In: New Trends in Production Engineering. Varšava: De Gruyter, 2019. s. 184-194. ISBN 978-83-956095-0-3. [Detail]
SIKORA, Michal, Petr JANÍK, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ a Simona JURSOVÁ. The anthracite as sinter fuels. In: New Trends in Production Engineering. Varšava: De Gruyter, 2019. s. 232-240. ISBN 978-83-956095-0-3. [Detail]
BROŽOVÁ, Silvie, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ, Jiří BILÍK, Simona JURSOVÁ, Monika ZBRÁNKOVÁ a J HAVRÁNEK. Innovated Technologies of Recycling of Metallic Wastes - Modification of Existing Industrial Processes. In: New Trends in Production Engineering. Varšava: De Gruyter, 2019. s. 361–367. ISBN 978-83-956095-0-3. [Detail]
KARDAS, E, Silvie BROŽOVÁ, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ a Simona JURSOVÁ. Recycling of selected waste in Poland in 2015. In: Modern production of metal materials and its ecological and economic aspects. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 177-187. ISBN 978-80-248-4204-2. [Detail]
BROŽOVÁ, Silvie, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ, Jiří BILÍK, Simona JURSOVÁ, Monika ZBRÁNKOVÁ, P STRAKOŠ, Hana SALOMONOVÁ a Jaroslav HAVRÁNEK. Modification of Existing Industrial Processes - Innovated Technologies of Recycling of Metallic Wastes. In: Modern production of metal materials and its ecological and economic aspects. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 188-194. ISBN 978-80-248-4204-2. [Detail]
JURSOVÁ, Simona, Pavel BARAN, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ, Stanislav HONUS, Silvie BROŽOVÁ a Jiří BILÍK. MOŽNOSTI FYZIKÁLNÍHO TESTOVÁNÍ VLASTNOSTÍ UHLÍ SOUVISEJÍCÍ S KVALITOU METALURGICKÉHO KOKSU. In: WYBRANE ASPEKTY INNOWACYJNE I EKOLOGICZNE TECHNOLOGII PRODUKCYJNYCH. Poznań: POLITECHNIKA CZESTOCHOWSKA Wydzial Inzenierii Produkcji i Technologii Materialów, 2018. s. 5-15. ISBN 978-83-63989-65-1. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína, Petr JANÍK, Simona JURSOVÁ a Petr VAVREČKA. Možné technologie zpracování druhotnách surovin v rámci metalurgického podniku. In: Wybrane aspekty innowacyjne i ekologiczne technologii produkcyjnych. Poznaň: Perfekt Druk, ul. Swierzawska 1, 60-321 Poznan, 2018. s. 45-55. ISBN 978-83-63989-65-1. [Detail]
BROŽOVÁ, Silvie, K BLECHOVÁ, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ, Monika ZBRÁNKOVÁ, Simona JURSOVÁ a Jaroslav HAVRÁNEK. Studie možnosti recyklace odpadu na vesmírné stanici. In: Wybrane aspekty innowacyjne i ekologiczne technologii produkcyjnych. Čenstochová: Perfekt Druk, 2018. s. 91-99. ISBN 978-83-63989-65-1. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína, Michal SIKORA, Simona JURSOVÁ a Silvie BROŽOVÁ. Vliv náhrady paliva v aglomerační vsázce na technicko-ekologické parametry procesu. In: Wybrane zagadnienia technologii produkcji w przedsiębiorstwie. Częstochowa: Harit – Krzysztof Bednarek, 2017. s. 24-36. ISBN 978-83-63989-59-0. [Detail]
GRYC, Karel, Markéta TKADLEČKOVÁ, Ladislav SOCHA, Bedřich SMETANA a Karel MICHALEK. Vybrané výsledky a srovnání teplot solidu a likvidu reálných jakostí ocelí určených metodami termické analýzy a výpočty. In: Wybrane zagadnienia technologii produkcji w przedsiębiorstwie. Częstochowa: Harit – Krzysztof Bednarek, 2017. s. 37-48. ISBN 978-83-63989-59-0. [Detail]
SOCHA, Ladislav, Karel GRYC, Markéta TKADLEČKOVÁ a Karel MICHALEK. Fyzikální modelování odplynění taveniny kovu inertním plynem v průběhu zpracování v rafinační pánvi. In: Wybrane zagadnienia technologii produkcji w przedsiębiorstwie. Częstochowa: Harit – Krzysztof Bednarek, 2017. s. 59-68. ISBN 978-83-63989-59-0. [Detail]
TKADLEČKOVÁ, Markéta, Ladislav SOCHA, Karel GRYC a Karel MICHALEK. NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ VZNIKU TRHLIN ZA TEPLA U PLYNULE ODLÉVANÉ OCELI. In: Wybrane zagadnienia technologii produkcji w przedsiębiorstwie. Częstochowa: Harit – Krzysztof Bednarek, 2017. s. 81-95. ISBN 978-83-63989-59-0. [Detail]
JURSOVÁ, Simona, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ, Silvie BROŽOVÁ a Jiří BILÍK. Mathematical Simulation of Blast Furnace Operation. In: Ironmaking and Steelmaking Processes: Greenhouse Emissions, Control, and Reduction. Basel: Springer, 2016. s. 139-150. ISBN 978-3-319-39527-2. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína, Natálie LYŽBICKÁ, Silvie BROŽOVÁ a Simona JURSOVÁ. Experimentální zařízení pro přípravu aglomerátu. In: Ochrona środowiska i gospodarka odpadami. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2016. s. 22-32. ISBN 978-83-63989-40-8. [Detail]
BROŽOVÁ, Silvie, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ, Simona JURSOVÁ a Klára BENÍČKOVÁ. Využití metalurgických postupů pro získávání vybraných kovů z elektroodpadu. In: Ochrona środowiska i gospodarka odpadami. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2016. s. 57-67. ISBN 978-83-63989-40-8. [Detail]
JURSOVÁ, Simona, Krzysztof BILLEWICZ, Marta JABŁOŃSKA, Silvie BROŽOVÁ a Pavlína PUSTĚJOVSKÁ. Possibilities of decrease in consumption at households and in the workplaces. In: Inżynieria produkcji : wybrane aspekty zintegrowanych systemów zarządzania produkcją. Czestochowa: Politechnika Czestochowska, 2015. s. 88-99. ISBN 978-83-63989-31-6. [Detail]
BROŽOVÁ, Silvie, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ, Jaromír DRÁPALA, Simona JURSOVÁ a D ŠPERLÍN. Využití vybraných neželezných kovů pro zjemnění mikrostruktury při výrobě ocelových ingotů. In: Wybrane zagadnienia technologii procesowych w przemyśle : praca zbiorowa. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2015. s. 16-28. ISBN 978-83-63989-30-9. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína, Silvie BROŽOVÁ, Simona JURSOVÁ a Petr VAVREČKA. Selected non-ferrous metals and their input into the metallurgical cycle. In: Wybrane zagadnienia technologii procesowych w przemyśle : praca zbiorowa. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2015. s. 5-15. ISBN 978-83-63989-30-9. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína. Energetické využití odpadů s ohledem na životní prostředí v rámci MSK. In: Energetické využití odpadů s ohledem na životní prostředí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 42-57. ISBN 978-80-248-3383-5. [Detail]
KARDAS, Edyta a Pavlína PUSTĚJOVSKÁ. Situacja w zakresie przetwarzania odpadów w Polsce. In: Energetické využití odpadů s ohledem na životní prostředí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 70-83. ISBN 978-80-248-3383-5. [Detail]
BROŽOVÁ, Silvie, Jaromír DRÁPALA, Pavel MACHOVČÁK, Petr JONŠTA a Pavlína PUSTĚJOVSKÁ. Využití mischmetalu pro zlepšení vlastnosti ocelí. In: Wybrane zagadnienia produkcji i zarządzania w przemyśle : praca zbiorowa. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2014. s. 45-61. ISBN 978-83-63989-19-4. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína, Silvie BROŽOVÁ a Simona JURSOVÁ. VYUŽITÍ JEMNOZRNNÝCH ŽELEZONOSNÝCH HUTNÍCH ODPADŮ. In: Wybrane zagadnienia produkcji i zarządzania w przemyśle : praca zbiorowa. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, 2014. s. 74-84. ISBN 978-83-63989-19-4. [Detail]
JURSOVÁ, Simona, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ, Silvie BROŽOVÁ a Jiří BILÍK. OPTIMIZATION OF BLAST FURNACE PROCESS ACCORDING TO METALLURGICAL MATERIALS REDUCIBILITY. In: Doskonalenie procesów produkcyjnych i logistycznych. Krakow: POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, 2013. s. 89-98. ISBN 978-83-63989-14-9. [Detail]
INGALDI, Manuela a Pavlína PUSTĚJOVSKÁ. Waste management in polish companies. In: Toyotarity. Technologies Management. Chorzow: Savas Kitap ve Yayinevi, Ankara, 2013. s. 54-63. ISBN 978-605-5343-81-1. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína, Silvie BROŽOVÁ a Simona JURSOVÁ. INTENZIFIKACE VYSOKÝCH PECÍ PLYNEM A KYSLÍKEM. In: WYBRANE ZAGADNIENIA ENERGO-FIZYCZNE W PRODUKCJI STALI. Poznań: POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, 2013. s. 22-35. ISBN 978-83-63989-11-8. [Detail]
JURSOVÁ, Simona, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ a Silvie BROŽOVÁ. VLIV TECHNOLOGICKÝCH PLYNŮ NA VYSOKOTEPLOTNÍ VLASTNOSTI METALURGICKÝCH SUROVIN. In: WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII PRODUKCJI. Poznań: POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA, 2013. s. 44-54. ISBN 978-83-63989-13-2. [Detail]
BROŽOVÁ, Silvie, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ, Simona JURSOVÁ a I ŠPERLÍN. Snižování měrné spotřeby energie na tunu vyrobeného kovu úpravou metalurgických agregátů a aplikací nových technologických postupů. In: Wybrane zagadnienia energo-fizyczne w produkcji stali. Częstochowa: WIPMiFS, 2013. s. 45-56. ISBN 978-83-63989-11-8. [Detail]
JANČÍKOVÁ, Zora, Pavol KOŠTIAL, Soňa RUSNÁKOVÁ, Karel FRYDRÝŠEK, Jan VALÍČEK, Ivan RUŽIAK, Jiří DAVID a Petr JONŠTA. Artificial Neural Network Modelling of Glass Laminate Sample Shape Influence on the ESPI Modes. In: Advanced Structured Materials 31. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2012. s. 61-69. ISBN 978-3-642-31497-1. [Detail]
JURSOVÁ, Simona, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ a Silvie BROŽOVÁ. Possibilities of Decrease in Greenhouse Emissions in Metallurgy. In: Toyotarity. Value Engineering of Production Processes. Celje: University of Maribor, 2012. s. 122-132. ISBN 978-961-6562-60-7. [Detail]
PUSTĚJOVSKÁ, Pavlína, Silvie BROŽOVÁ a Simona JURSOVÁ. Methods and Technologies of some Electronic Waste Processing. In: Toyotarity. Value Engineering of Production Processes. Celje: University of Maribor, 2012. s. 99-110. ISBN 978-961-6562-60-7. [Detail]