Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Patent, užitný vzor, průmyslový vzor

JONŠTA, Petr, Zdeněk CARBOL, Michal SUŠOVSKÝ, Markéta TKADLEČKOVÁ, Ladislav SOCHA, Karel GRYC a Karel MICHALEK. Bramová kokila pro odlévání nástrojových ocelí. Ostrava: Vítkovice Heavy Machinery a.s., 2017. [Detail]
GREGER, Miroslav, Jiří PETRŽELA, Vladimír LÁSZLÓ, Miroslav JUHAS a Michal SUŠOVSKÝ. Způsob kování a tepelného zpracování výkovků kruhových desek z nerezavějících CrNi ocelí legovaných niobem. Praha2017. [Detail]
PETRŽELA, Jiří, Vladimír LASZLÓ, Tomáš CECHEL a Miroslav GREGER. Způsob výroby dna nádoby s přírubou. Praha2017. [Detail]
PETRŽELA, Jiří, Vladimír LÁSZLÓ, Tomáš CECHEL a Miroslav GREGER. Způsob výroby dna nádoby. Praha2017. [Detail]
PETRŽELA, Jiří, Vladimír LÁSZLÓ, Tomáš CECHEL a Miroslav GREGER. A METHOD FOR THE MANUFACTURE OF VESSEL BOTTOM. Mnichov2017. [Detail]
GREGER, Miroslav, Jiří PETRŽELA a Vladimír LÁSZLÓ. Způsob výroby kovaných pravoúhlých desek z dutých ingotů. 2017. [Detail]
BRYKSÍ, Vlastimil, Michal PALEČEK, Martina FICKOVÁ, Petr JELÍNEK, František MIKŠOVSKÝ, Jaroslav BEŇO a Eliška ADÁMKOVÁ. Jádro pro tlakové lití slitin z lehkých kovů. Prague: Industrial Property Office, 2016. [Detail]
PETRŽELA, Jiří, Vladimír LÁSZLÓ, Tomáš CECHEL a Miroslav GREGER. A method for manufacture of a vessel bottom with flange. 2016. [Detail]
SCHINDLER, Ivo a Miroslav ŠULA. Kapsle pro výrobu plochého výrobku, zejména z intermetalického materiálu, válcováním za tepla. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
SCHINDLER, Ivo a Miroslav ŠULA. Kapsle pro výrobu plochého výrobku, zejména z intermetalického materiálu, válcováním za tepla. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
JELÍNEK, Petr, František MIKŠOVSKÝ a Jaroslav BEŇO. Přípravek do slévárenských formovacích směsí, zejména k výrobě jader technologií PUR Cold-Box. Ostrava: VŠB-TUO, 2014. [Detail]
KOCICH, Radim, Milan MIHOLA, Adéla MACHÁČKOVÁ a Zuzana KLEČKOVÁ. Tepelný výměník pro kogenerační jednotku s mikroturbínou. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
BILÍK, Jiří, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ a Simona JURSOVÁ. Uspořádání technologické linky pro injektáž degazačního plynu do vysoké pece. 2014. [Detail]
JANÍK, Ivo, Jiří BILÍK a Pavlína PUSTĚJOVSKÁ. Uspořádání technologické linky pro výrobu čistého tekutého železa s uplatněním tavení metalizované vsázky ohřátým dusíkem. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
JANÍK, Ivo, Jiří BILÍK a Pavlína PUSTĚJOVSKÁ. Uspořádání technologické linky pro výrobu čistého tekutého železa redukcí vodíkem a tavením elektrickou energií ve společném reaktoru. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
GREGER, Miroslav, Ladislav KANDER a Miroslav KURSA. Method of production of nano-structural titanium semis for implants. 2013. [Detail]
GREGER, Miroslav, Ladislav KANDER a Miroslav KURSA. Způsob výroby nanostrukturálního titanového polotovaru pro implantáty. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2011. [Detail]
KOCICH, Radim, Milan MIHOLA, Adéla MACHÁČKOVÁ a Zuzana KLEČKOVÁ. Tepelný výměník pro kogenerační jednotku s mikroturbínou. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2010. [Detail]

Poloprovoz, technologie

OBZINA, Tomáš, Václav MERTA, Jiří RYGEL, Jaroslav BEŇO, Klára DROBÍKOVÁ, Petr LICHÝ a Michal VYKOUKAL. Ověřená technologie hodnocení rozpadavosti jádrových systémů. VŠB-TU Ostrava, katedra metalurgie, 2022. [Detail]
MICHALEK, Karel, Markéta TKADLEČKOVÁ, Markéta BAIEROVÁ a Petr LICHÝ. Pokročilá technologie rafinace hliníkových tavenin při aplikaci grafitových komponentů. JAP INDUSTRIES s.r.o, 2020. [Detail]
LICHÝ, Petr, Tomáš ELBEL, Ivana KROUPOVÁ a Ivo LÁNA. Výroba litých kovových pěn s nepravidelnou strukturou technologií infiltrace tekutého kovu do dutiny formy vyplněné prekurzory. Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o., 2019. [Detail]
LICHÝ, Petr, Tomáš ELBEL a Filip RADKOVSKÝ. Výroba litých kovových pěn s pravidelnou strukturou technologií jednostupňového procesu přesného lití s využitím jednorázového odpařitelného modelu z polystyrenu. VŠB-TUO, 2019. [Detail]
VÁLEK, Ladislav, Radim PACHLOPNÍK, Aleš MAREK, Tomáš GUMULEC, Markéta TKADLEČKOVÁ a Karel GRYC. Návrh, ověření a optimalizace technologie odlévání sochorů velkých průměru (cca 400 mm). ArcelorMittal Ostrava a.s., 2017. [Detail]
JONŠTA, Petr, Zdeněk CARBOL, Michal SUŠOVSKÝ, Karel MICHALEK a Markéta TKADLEČKOVÁ. Výroba nástrojové oceli 56NiCrMoV7, vč. č.zn. 00.9663 a její modifikace na EOP č.5 technologií LF VD do nového typu bramové kokily P40N. Vítkovice Heavy Machinery a.s., 2017. [Detail]
JONŠTA, Petr, Zdeněk CARBOL, Karel MICHALEK, Markéta TKADLEČKOVÁ, Ladislav SOCHA a Karel GRYC. Výroba nástrojové oceli 56NiCrMoV7, č. zn. 62.9663 na EOP č. 5 technologií PTVO. Vítkovice Heavy Machinery a.s., 2016. [Detail]
PETR, Jonšta, Carbol ZDENĚK, Karel MICHALEK, Markéta TKADLEČKOVÁ, Karel GRYC a Ladislav SOCHA. Výroba nástrojové oceli 100CrMo7, č.zn. 00.9504 na EOP č.5 technologií PTVO. Vítkovice Heavy Machinery a.s., 2015. [Detail]
VÁLEK, Ladislav, Jan PASTOREK, Radim PACHLOPNÍK, Markéta TKADLEČKOVÁ a Karel GRYC. Návrh, ověření a optimalizace technologie odlévání sochorů malých průměrů (cca 130 mm). VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
LICHÝ, Petr, Tomáš ELBEL a Vlasta BEDNÁŘOVÁ. Technologie výroby litých kovových pěn s pravidelnou strukturou. VŠB-TUO, 2014. [Detail]
STYRNAL, Petr a Ladislav SOCHA. Technologie zpracování druhotných korundových surovin ve formě prachu a kalu do formy briket. JAP Trading, 2013. [Detail]
MACHOVČÁK, Pavel, Zdeněk CARBOL, Aler OPLER, Karel MICHALEK a Markéta TKADLEČKOVÁ. Technologie výroby oceli S355J2G3mod. Vítkovice Heavy Machinery a.s., 2013. [Detail]
MACHOVČÁK, Pavel, Zdeněk CARBOL, Aleš OPLER, Karel MICHALEK a Markéta TKADLEČKOVÁ. Lití ingotu 16K150SF. Vítkovice Heavy Machinery a.s., 2013. [Detail]
MICHALEK, Karel, Markéta TKADLEČKOVÁ, Karel GRYC a Jiří CUPEK. Technologie použití ponorných výlevek s dozátory se stacionárním průtokem oceli. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
VÁLEK, Tomáš, Lubomír OUDA, Lucie STŘILKOVÁ, Jiří HAMPL, Jan LUKÁŠ a Tomáš DOLBA. Ověřená technologie výroby odstředivě litého válce. Vítkovické slévárny, spol. s r.o., 2012. [Detail]
SMELIK, Roman, Mário BALCO, Libor BARAŇÁK, Dagmar JUCHELKOVÁ, Stanislav HONUS, Jaroslav FRANTÍK a Veronika SASSMANOVÁ. Pyrolýzní systém pro kontinuální zpracování organických odpadů. Centrum ENET, 2011. [Detail]
CHMELAŘ, Jaroslav, Přemysl LEV, Jiří HEFLEJŠ, Jan RÁZL, Stanislav MAČEK, Zuzana MÝTINOVÁ, Drahoslava POLÁKOVÁ, Pšomová MIROSLAVA, Jiří BAŽAN, Ivo HUSAR, Oldřich SALVA a Zdeněk ADOLF. Výzkum a vývoj nového typu keramického filtru pro filtraci tavenin kovů. Žacléř: KERAMTECH s.r.o., 2010. [Detail]
MICHALEK, Karel, Libor ČAMEK a Tomáš HUCZALA. Technologie hlubokého odsíření oceli v elektrických obloukových pecích s použitím bezkazivcových syntetických strusek a struskových režimů. VŠB-TU Ostrava, 2010. [Detail]