Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Zpráva

2022

HALAMA, Radim, Zbyněk PAŠKA, Jaroslav ROJÍČEK, František FOJTÍK, Ludmila ADÁMKOVÁ, Bhuvanesh GOVINDARAJ, Ajay Vignesh NATARAJAN, Ondřej VLČEK, David HOMOLA, Radim KOCICH, Lenka KUNČICKÁ, Jakub CIENCIALA, Jaromír DRÁPALA, Jitka MALCHARCZIKOVÁ, Kateřina KONEČNÁ, Naděžda BRYCHTOVÁ, Stanislav PEKÁREK, Jakub ČERVENKA a Oldřich KOSTELNÍK. Research report on comparison of SAC305 and SACX807 solder alloys. Technologická agentura ČR, 2022. [Detail]
MINAŘÍK, Daniel, Petr MOLDŘÍK, Martin ŠILHAN, Petr JONŠTA, Miroslav CHOMÁT, Stanislav MIŠÁK, Simona JURSOVÁ, Artem CHESALKIN, Tomáš MLČÁK, Bohumil HORÁK, Zdeněk KUBOŇ, Rostislav ROŽNOVSKÝ, Eva SPASOVOVÁ, Miroslav TOŠER, David KULA, Michal BANOT, Tomáš NĚMEC, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ, Libor HRDINA, Jan GRUBER a Petr POLÍVKA. Závěrečná zpráva řešení projektu (TK02010187). Technologická agentura ČR, 2022. [Detail]

2019

SCHINDLER, Ivo, Petr KAWULOK, Rostislav KAWULOK a Petr OPĚLA. Výzkum křehkosti za modrého žáru pružinové oceli ochlazované technologií "Pack annealing". ArcelorMittal Ostrava a.s., 2019. [Detail]
KROUPOVÁ, Ivana a Filip RADKOVSKÝ. Výzkum technologie odlévání do směsí s geopolymerními pojivy s možností eliminace neshod hliníkových odlitků. Sand Team, spol. s.r.o., 2019. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Petr KAWULOK, Rostislav KAWULOK, Petr OPĚLA, Stanislav RUSZ a Jaroslav SOJKA. Sestavení rozpadových diagramů CCT a DCCT pro ocel 100Cr6. Třinecké železárny, a. s., 2019. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Petr KAWULOK, Rostislav KAWULOK, Petr OPĚLA, Stanislav RUSZ a Jaroslav SOJKA. Sestavení DCCT diagramů pro dvě sady vzorků z oceli C86. Třinecké železárny, a. s., 2019. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Rostislav KAWULOK, Petr KAWULOK, Petr OPĚLA a Stanislav RUSZ. Analýza vlivu výchozího stavu mikrostruktury na DCCT diagramy oceli 36CrB4. Třinecké železárny, a. s., 2019. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Rostislav KAWULOK, Petr OPĚLA, Petr KAWULOK, Stanislav RUSZ, Ondřej KOTÁSEK a Michal SAUER. Sestavení DCCT diagramu oceli 31CrMoV9. Třinecké železárny, a. s., 2019. [Detail]
HAMPL, Jiří. Napěťová analýza slitin železa pro výrobu válců. Vítkovické slévárny, spol. s r.o., 2019. [Detail]

2018

SCHINDLER, Ivo, Petr KAWULOK, Rostislav KAWULOK, Petr OPĚLA a Stanislav RUSZ. Výzkum plasticity interní jakosti E03K zkouškami jednoosým tahem za tepla. ArcelorMittal Ostrava a.s., 2018. [Detail]
LOSERTOVÁ, Monika, Jaromír DRÁPALA, Kateřina KONEČNÁ, Jan ŠKODA, Vojtěch KUBEŠ, Michal ŠTENCEK, Jiřina VONTOROVÁ, Petr LICHÝ, Martin KRAUS, Kamil ČERNUŠKA, Ondřej HARABIŠ, Marek HARTMAN, Petr HLINKA, Josef HLINKA, Veronika JORDANOVOVÁ, Andrea MALÁ a Naděžda BRYCHTOVÁ. Únavové chování slitin 3xxx pro automobilové chladicí systémy a licí vady v odlitcích ze slitiny A356. Moravskoslezský automobilový klastr, z.s., 2018. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Petr KAWULOK, Petr OPĚLA, Rostislav KAWULOK a Stanislav RUSZ. Matematický popis přirozeného deformačního odporu hliníkové slitiny 6082 za tepla. SVÚM, a.s., 2018. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Petr KAWULOK, Rostislav KAWULOK, Stanislav RUSZ a Petr OPĚLA. Koeficient smrštění u vybraných značek oceli na trati KDT. Třinecké železárny, a. s., 2018. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Rostislav KAWULOK, Stanislav RUSZ, Petr KAWULOK a Petr OPĚLA. Laboratorní válcování vzorků plynule litých předlitků s definovanými vadami do tyčí kruhového průřezu. Třinecké železárny, a. s., 2018. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Rostislav KAWULOK, Stanislav RUSZ, Petr KAWULOK a Petr OPĚLA. Studium plastických vlastností vysokouhlíkové oceli vysokorychlostními zkouškami tahem za tepla. Třinecké železárny, a. s., 2018. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Petr KAWULOK, Rostislav KAWULOK a Stanislav RUSZ. Optimalizační simulace stykového svařování kolejnic z oceli řady IH. Třinecké železárny, a. s., 2018. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Petr KAWULOK, Rostislav KAWULOK, Petr OPĚLA a Stanislav RUSZ. Sestavení rozpadového diagramu typu DCCT pro ocel 23MnB4. Třinecké železárny, a. s., 2018. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Petr KAWULOK, Rostislav KAWULOK, Petr OPĚLA, Stanislav RUSZ a Vojtěch ŠEVČÁK. Sestavení CCT diagramů ocelí 12Ch1MF, GOST 20 a MARBN. Železárny Podbrezová, 2018. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Petr KAWULOK, Rostislav KAWULOK, Petr OPĚLA a Stanislav RUSZ. Plastometrické studium deformačního chování oceli 10CrMo9-10 za tepla. Železárny Podbrezová,, 2018. [Detail]

2017

SCHINDLER, Ivo, Stanislav RUSZ, Rostislav KAWULOK, Petr KAWULOK a Petr OPĚLA. Vyhodnocení vlivu teploty kalicího média na strukturní a mechanické vlastnosti indukčně zušlechťovaných ocelí. Třinecké železárny, a. s., 2017. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Petr KAWULOK, Rostislav KAWULOK a Stanislav RUSZ. Sestavení rozpadového diagramu DCCT oceli 11MnMo45. Třinecké železárny, a. s., 2017. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Petr KAWULOK, Rostislav KAWULOK, Petr OPĚLA a Stanislav RUSZ. Sestavení rozpadových diagramů CCT a DCCT kolejnicové oceli R260. Třinecké železárny, a. s., 2017. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Petr KAWULOK, Petr OPĚLA, Rostislav KAWULOK a Stanislav RUSZ. Řízené válcování a ochlazování ocelového pásu – demonstrační experiment na pilotní lince. U.S.Steel Košice s.r.o., 2017. [Detail]

2016

SCHINDLER, Ivo, Petr KAWULOK, Stanislav RUSZ, Rostislav KAWULOK a Petr OPĚLA. Plastometrické studium a verifikační laboratorní válcování vysokouhlíkové oceli za tepla. Politechnika Slaska Gliwice, 2016. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Petr KAWULOK, Rostislav KAWULOK, Stanislav RUSZ a Petr OPĚLA. Sestavení CCT a DCCT diagramu kolejnicové oceli IH legované chrómem. Třinecké železárny, a. s., 2016. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Stanislav RUSZ, Petr KAWULOK, Rostislav KAWULOK a Petr OPĚLA. Vysokoteplotní tvařitelnost kolejnicových ocelí S60B a R260. Třinecké železárny, a. s., 2016. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Vojtěch ŠEVČÁK, Stanislav RUSZ, Petr KAWULOK, Rostislav KAWULOK a Petr OPĚLA. Fyzikální simulace teplotně řízeného válcování trubek z oceli C16MODNb. Třinecké železárny, a. s., 2016. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Stanislav RUSZ, Petr KAWULOK, Rostislav KAWULOK a Petr OPĚLA. Vliv doválcovacích a ochlazovacích podmínek na kinetiku fázových přeměn a výsledné vlastnosti vývalků z ocelí 32CrB4 a 1264. Třinecké železárny, a. s., 2016. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Stanislav RUSZ, Rostislav KAWULOK, Petr OPĚLA a Petr KAWULOK. Experimentální válcování předlitků za účelem analýzy přenosu vad do tyčí kruhového průřezu. Třinecké železárny, a. s., 2016. [Detail]

2015

SCHINDLER, Ivo, Petr KAWULOK, Rostislav KAWULOK, Petr OPĚLA a Stanislav RUSZ. Optimalizace plasticity výše legované slitiny AlMg4,5Mn0,7. AL INVEST Břidličná, a.s., 2015. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Stanislav RUSZ, Rostislav KAWULOK, Petr OPĚLA a Petr KAWULOK. Predikce maximální celkové válcovací síly u slitiny Al Mg4,5Mn0,7. AL INVEST Břidličná, a.s., 2015. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Rostislav KAWULOK, Petr OPĚLA, Stanislav RUSZ a Petr KAWULOK. Zkoušky tahem za tepla slitiny Al Mg4,5Mn0,7 z klasické kokily s přerušovanou homogenizací. AL INVEST Břidličná, a.s., 2015. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Petr KAWULOK, Rostislav KAWULOK, Petr OPĚLA a Stanislav RUSZ. Plastometrickými simulacemi určený vliv doválcovacích teplot na mechanické vlastnosti slitiny Al Mg3. AL INVEST Břidličná, a.s., 2015. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Stanislav RUSZ, Rostislav KAWULOK, Petr KAWULOK a Petr OPĚLA. Klínové zkoušky tvařitelnosti oceli 51CrV4 v litém stavu. ArcelorMittal Ostrava a.s., 2015. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Petr KAWULOK, Petr OPĚLA, Stanislav RUSZ a Rostislav KAWULOK. Plastické vlastnosti pružinové oceli za tepla. ArcelorMittal Ostrava a.s., 2015. [Detail]
FABÍK, Richard. Matematické modelování – simulace pokládání drátu, analýza současné kalibrace a optimalizace kalibrace. ArcelorMittal Ostrava a.s., 2015. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Petr KAWULOK, Rostislav KAWULOK, Petr OPĚLA a Stanislav RUSZ. Výzkum plasticity oceli C11 v litém stavu pomocí zkoušek jednoosým tahem. ArcelorMittal Ostrava a.s., 2015. [Detail]
FABÍK, Richard. Výpočty energosilových parametrů válcovacích stolic na kontidrátové trati. DEL, a.s. Žďár nad Sázavou, 2015. [Detail]
FABÍK, Richard, Jiří KLIBER a Ivo SCHINDLER. Výpočty energosilových parametrů sledovaných stávajících a navrhovaných válcovacích stolic. DEL, a.s. Žďár nad Sázavou, 2015. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Stanislav RUSZ, Rostislav KAWULOK, Petr KAWULOK a Petr OPĚLA. Spojité válcování a křivky deformace-napětí ocelí ARMCO, C22 a C45 za tepla. INOP Poznaň, 2015. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Petr KAWULOK, Rostislav KAWULOK, Petr OPĚLA a Stanislav RUSZ. Plastometrické studium materiálu opotřebované zápustky. Kovárna VIVA a.s., 2015. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Stanislav RUSZ, Rostislav KAWULOK, Petr KAWULOK a Petr OPĚLA. Sekvenční válcování manganovo-hliníkové oceli za tepla. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, Polska, 2015. [Detail]
SCHINDLER, Ivo a Petr KAWULOK. Plastometrické zkoušky tlakem oceli X60MnAl20-3 V za tepla. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Katowice, Polska, 2015. [Detail]
SCHINDLER, Ivo a Stanislav RUSZ. Simulace válcování a ochlazování drátů z ocelí C70 a 23MnB4. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Katowice, Polska, 2015. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Petr KAWULOK, Kateřina KONEČNÁ, Vlastimil VODÁREK, Petr OPĚLA, Stanislav RUSZ a Rostislav KAWULOK. Plastometrické určení vlivu teploty na mez kluzu slitin Inconel 713LC a MAR M-247 v litém stavu. První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., 2015. [Detail]
SMETANA, Bedřich, Lenka ŘEHÁČKOVÁ, Monika KAWULOKOVÁ, Simona ZLÁ, Rostislav DUDEK, Silvie ROSYPALOVÁ, Aleš KALUP, Karel GRYC, Karel MICHALEK a Jana DOBROVSKÁ. Analýza strusek. Stanovení teploty likvidu a viskozity. Safina, a.s, 2015. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Stanislav RUSZ, Rostislav KAWULOK, Petr KAWULOK, Petr OPĚLA a Miroslav ŠULA. Experimentální válcování vzorků plynule litých předlitků s definovanými vadami. Třinecké železárny, a. s., 2015. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Petr KAWULOK, Rostislav KAWULOK, Richard FABÍK, Stanislav RUSZ a Petr OPĚLA. Rozpadové diagramy typu CCT a DCCT oceli 16MnCrS5. Třinecké železárny, a. s., 2015. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Petr KAWULOK, Rostislav KAWULOK, Stanislav RUSZ a Petr OPĚLA. Určení teplot fázových transformací během ochlazování ocelí 30CrNiMo8, 34CrNiMo6, 41Cr4, 34CrMo4, 25CrMo4, 42CrMo4 a C60. Třinecké železárny, a. s., 2015. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Stanislav RUSZ, Rostislav KAWULOK, Petr KAWULOK a Petr OPĚLA. Laboratorní válcování ocelí S235J2H a S355J2H simulující řízené válcování trubek. Třinecké železárny, a. s., 2015. [Detail]
SCHINDLER, Ivo a Rostislav KAWULOK. Proměření teplotního pole na Stelmor dopravníku Kontidrátové tratě. Třinecké železárny, a. s., 2015. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Petr KAWULOK, Petr OPĚLA, Stanislav RUSZ a Rostislav KAWULOK. Zrychlené creepové zkoušky svarového spoje ocelí. VZÚ Plzeň s.r.o., 2015. [Detail]
HAMPL, Jiří a Tomáš ELBEL. Technická pomoc při výrobě odlitků z nízkouhlíkaté oceli. Vítkovické slévárny, spol. s r.o., 2015. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Petr OPĚLA a Roman HOFER. Plastometrické studium deformačních odporů mikrolegovaných ocelí za tepla. Z-Group Steel Holding, a.s., 2015. [Detail]

2014

SCHINDLER, Ivo, Tomáš PETREK a Petr OPĚLA. Studium makrostruktury a válcovatelnosti za tepla slitiny AlMg5 v litém stavu. AL INVEST Břidličná, a. s., 2014. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Tomáš PETREK, Rostislav KAWULOK, Petr KAWULOK, Stanislav RUSZ a Petr OPĚLA. Model deformačních odporů a tvařitelnost slitiny typu Al-Mg-Mn za tepla. AL INVEST Břidličná, a. s., 2014. [Detail]
JURSOVÁ, Simona, Jiří BILÍK, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ a Jaroslav FRANTÍK. Zkouška redukovatelnosti 3 vzorků kovonosných materiálů. Arcelor Mittal Ostrava, 2014. [Detail]
BILÍK, Jiří, Simona JURSOVÁ a Pavlína PUSTĚJOVSKÁ. zkoušky redukovatelnosti 4 vzorků aglomerátu. Arcelor Mittal Ostrava, 2014. [Detail]
BILÍK, Jiří, Simona JURSOVÁ, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ a Jaroslav FRANTÍK. Spolupráce při posouzení redukovatelnosti rud a interpretace výsledků v matematickém modelu MMHF. Arcelor Mittal Ostrava, 2014. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Rostislav KAWULOK a Petr KAWULOK. Optimalizace ochlazovacích křivek pro vývalky z pružinové oceli (Etapa 2014). ArcelorMittal Ostrava a.s., 2014. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Petr KAWULOK, Petr OPĚLA, Stanislav RUSZ a Rostislav KAWULOK. Model deformačních odporů oceli 42CrMoS4 za tepla. Kovárna VIVA a.s., 2014. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Rostislav KAWULOK, Petr KAWULOK, Stanislav RUSZ a Petr OPĚLA. Precipitační vytvrzení a model deformačních odporů oceli 38MnVS6 za tepla. Kovárna VIVA a.s., 2014. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Rostislav KAWULOK, Petr KAWULOK, Stanislav RUSZ, Tomáš PETREK a Petr OPĚLA. Rozpadové diagramy a model deformačních odporů oceli 20MnCrS5 za tepla. Kovárna VIVA a.s., 2014. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Petr KAWULOK a Petr OPĚLA. Model deformačních odporů oceli C45 platný pro maximální teplotu 1280 °C. Kovárna VIVA a.s., 2014. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Petr OPĚLA, Petr KAWULOK a Rostislav KAWULOK. Plastometrické zkoušky tlakem a tahem za tepla oceli AISI 304. National Research University, Moscow, 2014. [Detail]
SCHINDLER, Ivo a Stanislav RUSZ. Laboratorní válcování za tepla tyčí z oceli AISI 304. National Research University, Moscow, 2014. [Detail]
VÁŇOVÁ, Petra, Kateřina KONEČNÁ, Jiří HAMPL, Jiřina VONTOROVÁ, Jitka MALCHARCZIKOVÁ a Naděžda BRYCHTOVÁ. ANALYSIS OF DAMAGE OF ESCALATOR STRINGER MADE OF ALUMINIUM ALLOY. Otis, a.s., Escalators Division, Břeclav, 2014. [Detail]
SCHINDLER, Ivo a Petr KAWULOK. Plastometrické zkoušky tlakem za tepla oceli X10CrMoVNb9-2 (ID). Politechnika Slaska, 2014. [Detail]
SCHINDLER, Ivo a Petr KAWULOK. Plastometrické zkoušky tlakem za tepla ocelí 10CrMo9-10 a 15NiCuMoNb5-6-4. Politechnika Slaska, 2014. [Detail]
SCHINDLER, Ivo a Petr KAWULOK. Plastometrické zkoušky tlakem za tepla ocelí 10CrMo9-10, X52 a X70. Politechnika Slaska, 2014. [Detail]
SCHINDLER, Ivo. Plastometrické zkoušení vlastností slitin IN 713 LC a MAR M-247. První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s., 2014. [Detail]
JURSOVÁ, Simona, Jiří BILÍK, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ a Jaroslav FRANTÍK. zkouška redukovatelnosti 5 vzorků. Třinecké železárny a.s., 2014. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Petr KAWULOK a Petr OPĚLA. Simulace řízeného ochlazování a kalení oceli 32CrB4 a tvorba rozpadových diagramů s vlivem předchozí deformace. Třinecké železárny, a. s., 2014. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Rostislav KAWULOK a Petr KAWULOK. Vliv deformace na rozpadový diagram oceli IH-NS. Třinecké železárny, a. s., 2014. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Petr KAWULOK, Rostislav KAWULOK, Stanislav RUSZ, Petr OPĚLA a Tomáš PETREK. Technologická tvařitelnost a model deformačních odporů nástrojové oceli 48Cr8MoV. Třinecké železárny, a. s., 2014. [Detail]
SCHINDLER, Ivo. Laboratorní válcování titanových slitin za tepla. UJP PRAHA a.s., 2014. [Detail]
SCHINDLER, Ivo, Petr KAWULOK, Rostislav KAWULOK, Stanislav RUSZ a Petr OPĚLA. Zrychlené creepové zkoušky svarového spoje ocelí FB2 – F. VZÚ Plzeň s.r.o., 2014. [Detail]
KURSA, Miroslav, Radim KOCICH a Lenka KUNČICKÁ. Optimalizace parametrů tepelného zpracování pro kování ocelových ingotů. Vítkovice - výzkum a vývoj s.r.o., 2014. [Detail]

2013

LICHÝ, Petr a Tomáš ELBEL. Posouzení technologie nízkotlakého lití (NTL) pro odlévání části forem k výrobě pneumatik ve fy IGTT a.s. Zlín. IGTT a.s. Zlín, 2013. [Detail]
SCHINDLER, Ivo. Experimentální stanovení šíření u vybraných 30 značek ocelí během válcování za tepla. Třinecké železárny, a. s., 2013. [Detail]
SCHINDLER, Ivo. Srovnání technologické tvařitelnosti a deformačních odporů vybraných typů ocelí při válcování za tepla. Třinecké železárny, a. s., 2013. [Detail]
SCHINDLER, Ivo. Plastometrické studium deformačního chování a tepelného zpracování ocelí X65Q, 20MnV6-2, 42CrMoV a P110. Třinecké železárny, a. s., 2013. [Detail]
SCHINDLER, Ivo. Simulace kalení a tvorba ARA diagramu oceli 27MnCrB5 Ti,Nb,Mo,Ni. Třinecké železárny, a. s., 2013. [Detail]
SCHINDLER, Ivo. Plastometrické simulace vychlazování vzorků z nástrojové oceli 48Cr8MoV po předchozí deformaci za tepla. Třinecké železárny, a. s., 2013. [Detail]
ČAMEK, Libor, Miroslav GREGER, Vladislav KURKA a Martin KORBÁŠ. Studie možností optimalizace výroby nástrojových ocelí na zařízení RKS ve VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. Vítkovice Heavy Machinery a.s., 2013. [Detail]
BILÍK, Jiří, Simona JURSOVÁ, Pavlína PUSTĚJOVSKÁ a Jaroslav FRANTÍK. Optimalizace rudné vsázky pro VP. Arcelor Mittal Ostrava, 2013. [Detail]
HAMPL, Jiří a Tomáš ELBEL. Ověření možností pecního a mimopecního odfosfoření surového železa. Arcelor Mittal Ostrava, 2013. [Detail]
LICHÝ, Petr. Ověření funkčnosti zařízení Derivační Termická Analýza Al, typ DTA-121. Jaroslava Martinů, Jiříkovského 260/20, Brno, 2013. [Detail]
SCHINDLER, Ivo. Plastometrické experimenty a měření teplot na kovacích linkách. Kovárna VIVA, 2013. [Detail]
LICHÝ, Petr. Ověření užitných vlastností Al ingotů. SAKER spol. s r.o., 2013. [Detail]
HAMPL, Jiří. Návrh technologie výroby kotlového článku VAILLANT AG. VIADRUS a.s., 2013. [Detail]
LICHÝ, Petr a Michal CAGALA. Termická analýza slitiny AlSi7Mg. Vítkovice Heavy Machinery a.s., 2013. [Detail]
HAMPL, Jiří. Vyhodnocení experimentálních taveb ICDP litin. Vítkovické slévárny, spol. s r.o., 2013. [Detail]

2012

LICHÝ, Petr. Zhotovení slitiny ACAlSi7CU a ACAlSi7Cu4. Politechnika Slaska Gliwice, 2012. [Detail]
HAMPL, Jiří a Tomáš ELBEL. Expertiza vad odltiků vyrovených z tvárné litiny. TAFONCO a.s., Kopřivnice, 2012. [Detail]
MICHALEK, Karel. Fyzikální a numerické modelování nestacionárního průtoku oceli přes ponorné výlevky s dozátory. Třinecké železárny, a. s., 2012. [Detail]

2011

BALCAR, Martin, Ludvík MARTÍNEK, Jiří BAŽAN a Libor KRAUS. Mikrolegované oceli s optimalizovanými parametry mechanických vlastností - Závěrečná technická zpráva E!4092. Žďár nad Sázavou: MŠMT, 2011. [Detail]

2010

MICHALEK, Karel. Vývoj technologických postupů odsíření oceli u taveb vedených v EOP s použitím bezkazivcových syntetických strusek. Třinecké železárny, a. s., 2010. [Detail]