Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra disponuje širokou škálou přístrojové techniky jak pro potřeby výuky, tak pro řešení vědecko-výzkumných úkolů a činností, plynoucích ze spolupráce s průmyslovými partnery. V případě potřeby je možné využít také přístrojů a zařízení dalších pracovišť VŠB-TU Ostrava.

Z přístrojového vybavení, dostupného na katedře lze uvést tato zařízení

Elektrická indukční pec INDUTHERM MU 400, laboratorní komorové pece, laboratorní lis 160 kN, bubnový laboratorní mlýn BRIO OM 20, vibrační mlýn, zařízení na stanovení měrného povrchu dle Blaina, laboratorní sušárna Memmert, hydrostatické váhy na určování objemové hmotnosti žárovzdorných materiálů.

Spalovací motory pro různá paliva, Stirlingův laboratorní motor, mikroturbína Capstone 30, kondenzační kotel se Stirlingovým motorem, originální výměník tepla voda - spaliny (užitný vzor), absorpční výměník pro výrobu chladu (funkční vzorek).

Optické pyrometry včetně barvových, měřicí ústředny, osciloskop DSO315A, termovizní kamery ThermaCAM P25 a ThermaCAM E320 PAL, fyzikální model černého tělesa OMEGA BB705, svářečka plášťovaných termočlánků, kalibrátor teplotních čidel CTC-1200 A, analyzátory plynů Infralyt 50, Infralyt 4000.

Automatické zařízení vybavené průmyslovým robotem pro stanovování charakteristik chladicích trysek, vysokotlaké čerpadlo, vzduchový kompresor, plynový kondenzační kotel Nefit, elektrický kotel, deskové výměníky, indukční průtokoměry, převodníky tlaku.