Katedra tepelné techniky garantuje:

  • Bakalářský studijní program Metalurgické inženýrství, Obor Tepelná technika a keramické materiály
  • Magisterský studijní program Metalurgické inženýrství, Obor Tepelná technika a keramické materiály
  • Doktorský studijní program Metalurgie, Obor Tepelná technika a paliva v průmyslu