Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výzkumné práce Ústavu průmyslové keramiky, který je součástí katedry, jsou zaměřeny na vývoj nových možností environmentálního zpracování hutních odpadů a recyklace druhotných surovin, vliv fázového složení a mikrostruktury na funkční vlastnosti geopolymerních materiálů z technogenních pucolánů, korozi žárovzdorných materiálů a návrhy vyzdívek metalurgických a jiných agregátů.