Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projekty vedené katedrou od roku 2010

ALFA - Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (2011-2016)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TA02020777 Výzkum a vývoj environmentálně šetrných technologií pro recyklaci hutních odpadů 2012 2014
TA01020534 Technologie výroby lehčených ostřiv 2011 2014

EB - OP PIK

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
EG15_019/0004767 Vývoj žárovzdorných keramických materiálů pro agregáty termického zpracování biomasy a bioodpadů 2016 2019

IMPULS

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FI-IM5/133 Náhrada primárních surovin recyklací metalurgických odpadů 2008 2010
FI-IM5/185 Snížení energetické a ekologické náročnosti výroby oceli 2008 2010

OP VVV Výzkumné projekty

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
EF17_049/0008426 Výzkum způsobů nakládání s odpady, materiály a vedlejšími produkty hutních a souvisejících provozů 2019 2022

Postdoktorské granty (GP)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GP106/08/P150 Tepelné procesy v krystalizátoru při plynulém odlévání oceli 2008 2010

Projekty FRVŠ, RPP projekty

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2020/125 ALTERNATIVNÍ VÝPALY SUROVIN A MATERIÁLŮ 2020 2020
RPP2016/59 Inovace studijních materiálů pro předmět Druhotné energetické zdroje 2016 2016
FRVS2015/73 Zkvalitnění výuky pro obor Tepelná technika a průmyslová keramika a pro obor Ekonomika a management v průmyslu 2015 2015
FRVS2013/336 Využití rotačního spalovacího motoru pro energetické účely ve výuce 2013 2013

Rozvojový program IRP

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
IRP/2019/28 Inovace předmětu" Vlastnosti keramických materiálů" příprava praktických cvičení 2019 2019
IRP/2014/183 Internacionalizace studia na FMMI,VŠB-TUO 2014 2014
IRP/2014/187 Propagace studia na VŠB-TUO 2014 2014

Smluvní výzkum

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
HS6352004 Energotrans,Toman,6025918 2020 2020
HS6352005 Liberty Ostrava,Jančar,15 2019 2020
HS6351901 FORNAX, a.s., Vlček, 1523 2019 2019
HS6351904 Třinecké železárny, Pyszk 2019 2019
HS6351907 Nemocnice Pardubického kr 2019 2019
HS6351910 Třinecké železárny,Pyszko 2019 2019
HS6351808 ArcelorMittal Tubular Pro 2018 2019
HS6351804 Třineckéželezárny,Pyszko 2018 2018
HS6351806 Vítkovice Steel, Vlček, 1 2018 2018
HS6351807 Vítkovice Steel, a.s.; Vl 2018 2018
HS6351703 ITT ITALIA,Vlček,1523 2017 2017
HS6351704 ArcelorMittal OVA,Vlček,1523 2017 2017
HS6351705 TANGER spol.s.r.o.,Vlček,1523 2017 2017
HS6351603 GGC ENERGY, Vlček,tel.1523 2016 2016
HS6351604 Třinecké železárny, R.Pyszko, tel.5170 2016 2016
HS6351606 SAINT-GOBAIN PAM,Vlček,1523 2016 2016
HS6351607 SAINT-GOBAIN PAM,Vlček,1523 2016 2016
HS6351608 ArcelorMittal Ostrava,Jančar,1537 2016 2016
HS6351507 I.P.C.Refractories,Vlček,1523 2015 2016
HS6351403 Stály rozhodc.súd Blava,Toman,3335 2014 2014
HS6351404 ATLANT,Toman,3335 2014 2014
HS6351405 DPO,Toman,3335 2014 2014
HS635302 Obvodní soud, Toman 3335 2013 2013
HS635203 Arcelor Mittal, Vlček, 1523 2012 2012
HS635204 Arcelor Mittal, Vlček, 1523 2012 2012
HS635206 Vítkovice Heavy Mach., Vlček, 1523 2012 2012
HS635207 Toman Doc. - spolupráce s HS901202 2012 2012
HS635106 OKK Koksovny, Vlček, 1523 2011 2012
HS635102 CIDEM Hranice, Tomková, 1607 2011 2011
HS635103 POREXI, Vlček, 1523 2011 2011
HS635104 Vítkovice Heavy Mach. Vlček, 1523 2011 2011
HS635105 Třinecké železárny, Vlček, 1523 2011 2011
HS635004 ArcelorMittal, Vlček, 1523 2010 2011
HS635008 Seeif Ceramic, Vlček, 1523 2010 2011
HS635003 Kovohutě holding, Příhoda, 5186 2010 2010
HS635006 KVS Ekodivize, Vlček, 1523 2010 2010
HS635007 Materiál. a metal. výzkum, Pyszko, 5170 2010 2010
HS635009 Mater. a metal. výzkum,Vlček, 1523 2010 2010
HS635905 CIDEM Hranice, Tomková, 1607 2010 2010

Specifický výzkum VŠB-TUO

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2012/28 Snížení energetické náročnosti procesů v metalurgii 2012 2012
SP2011/29 Výzkum odvodu tepla z předlitku u plynule odlévané oceli 2011 2011
SP/2010136 Výzkum okrajových podmínek při plynulém odlévání oceli a měděných slitin 2010 2010
SP/201046 Stavební materiály na bázi metalurgických strusek s přísadou fotokatalyticky aktivních složek 2010 2010

Standardní projekty

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GA106/09/0588 Vliv fázového složení a mikrostruktury na funkční vlastnosti geopolymerních systémů z technogenních pucolánů 2009 2011
GA106/07/0938 Výzkum transportu tepla při ochlazování horkých povrchů vodními tryskami 2007 2010

TANDEM

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FT-TA4/048 Výzkum podmínek a tvorba modelu vzniku chemické nehomogenity, napěťových stavů a porušení materiálu při plynulém odlévání oceli 2007 2010

Trvalá prosperita

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
2A-3TP1/080 Výzkum ochlazovacích charakteristik vodních trysek sekundárního chlazení zařízení plynulého odlévání a vlivu na tepelně technické vlastnosti odlévaného materiálu 2008 2011

Záznamy z EVP bez programu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SPII2F1/27/07 Minimalizace emisní zátěže kogenerační jednotky výzkumem nových technologických postupů pro využití v komunální sféře 2007 2011