Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projekty vedené katedrou od roku 2010

Grantová agentura ČR

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
GA106/09/1573 Optimalizace chemického složení, strukturních charakteristik a mechanických vlastností slitin NiTi pro biomechanické účely 2009 2012

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
FV40306 Vývoj nových implantátů pro regulaci růstu dolní končetiny ve sterilním provedení 2019 2021
FR-TI1/301 Výzkum a vývoj průmyslové technologie pro zhodnocení kovových koncentrátů z elektroodpadu 2009 2011
FI-IM5/123 Výzkum a vývoj nových možností environmentálního zpracování hutních odpadů, recyklace druhotných surovin 2008 2010

Ministerstvo zdravotnictví

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
NU20-08-00150 Biologicky odbouratelné implantáty na bázi hořčíku s optimalizovanou mikrostrukturou a řízenou rychlostí vstřebávání 2020 2023

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2022/65 Materiály na bázi neželezných kovů – příprava, postupy pro zlepšení jejich vlastností, oblasti aplikace a možnosti recyklace vybraných typů odpadů 2022 2022
HS6372103 LH MAGNET, s.r.o.,Skotnic 2021 2022
HS6062119 ALU-COLOR,Drápala,5474 2021 2021
HS6372101 MEDIN,Losertová,5473 2021 2021
HS6372102 Západočeská univerzita v 2021 2021
HS6372104 VIBROM spol. s r.o.,Skotn 2021 2021
HS6372107 Daido Metal,Skotnicová,34 2021 2021
HS6372108 ŽDB Drátovna a.s.; Skotni 2021 2021
HS6372109 VIBROM spol. s r.o.; Skot 2021 2021
HS6372111 ŽDB Drátovna,Skotnicová,3 2021 2021
HS6372112 VÚHŽ, a.s., Malcharczikov 2021 2021
HS6372113 SENDTEX STORE,Malcharczik 2021 2021
HS6372004 LH Magnet, Skotnicová, 34 2020 2021
HS6372018 VIBROM,Skotnicová,3404 2020 2021
HS6062003 SEADON,Drápala,5474 2020 2020
HS6062011 LEXONA,Drápala,5474 2020 2020
HS6062016 STRANKA s.r.o.,Drápala,54 2020 2020
HS6062027 Kablo,Drápala,5474 2020 2020
HS6372002 MEDIN,Losertová,5473 2020 2020
HS6372003 GALVAMET, Skotnicová,3404 2020 2020
HS6372005 VIBROM,Skotnicová,3404 2020 2020
HS6372009 CAMEX, Szurman, 3408 2020 2020
HS6372010 VIBROM spol. s r.o., Skot 2020 2020
HS6372011 LH Magnet, Skotnicová, 34 2020 2020
HS6372012 ŽDB DRÁTOVNA a.s.,Skotnic 2020 2020
HS6372013 VIBROM spol.s.r.o. Skotni 2020 2020
HS6372014 Vitesco Technologies Czec 2020 2020
HS6372015 Daido Metal Co.,Ltd.-orga 2020 2020
HS6372016 VIBROM spol.s.r.o.,Skotni 2020 2020
HS6372017 TechSim Engineering s.r.o 2020 2020
HS6372019 VIBROM,Skotnicová,3404 2020 2020
HS6372020 PATVAG,Skotnicová,3404 2020 2020
HS6372021 Vibrom,Skotnicová,3404 2020 2020
HS6372022 GALVAMET spol.s.r.o.,Skot 2020 2020
HS6372023 VIBROM spol.s.r.o.,Skotni 2020 2020
HS6371912 SENDTEX STORE RS,Malcharc 2019 2020
HS6061905 UJP Praha a.s.,Malcharczi 2019 2019
HS6061908 ČZ a.s.,Malcharcziková,33 2019 2019
HS6061923 Meopta - optika,Drápala,5 2019 2019
HS6061925 STUBA,Drápala,5474 2019 2019
HS6061934 ALU-COLOR s.r.o., Drápala 2019 2019
HS6061935 Slovenská technická unive 2019 2019
HS6061938 Slovenská technická unive 2019 2019
HS6061944 KABLO Vrchlabí,Drápala,54 2019 2019
HS6371908 MEDIN a.s., Losertová, 54 2019 2019
HS6371910 VIBROM,Skotnicová,3404 2019 2019
HS6371914 Vitesco technolog., Skotn 2019 2019
HS6371915 První brněnská strojírna, 2019 2019
HS6371916 VIBROM,Skotnicová,3404 2019 2019
HS6371918 ÚMMS SAV, Bratislava, 340 2019 2019
HS6371801 LH Magnet ,s.r.o., Skotni 2018 2019
HS60618102 VÚHŽ,a.s., Dobrá, Skotnic 2018 2018
HS6061829 MAG45s.r.o.,Skotnicová,3 2018 2018
HS6061863 VÚHŽ, a.s., Skotnicová kl 2018 2018
HS6061870 Univerzita Palackého, Sko 2018 2018
HS6061894 UJP Praha,Malcharcziková, 2018 2018
HS6061897 VÚHŽ, a.s., Dobrá, Skotni 2018 2018
SP2012/56 Získávání zájmových kovů (Ni, Co, Zn) z loužence po loužení bohaté sfaleritické rudy 2012 2012
SP2011/55 Získávání stříbra z odpadních rtg snímků za normálních podmínek a při tlakovém loužení v netradičních rozpouštědlech 2011 2011
SP/2010207 Konference „ Den interních doktorandů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství" 2010 2010
SP/2010208 Příprava submikronových materiálů na bázi intermetalických sloučenin mechanickým legováním 2010 2010
OC08032 Teoretické a experimentální studium fázových rovnováh materiálů pájek pro vysokoteplotní aplikace 2008 2011
MSM6198910013 Procesy přípravy a vlastnosti vysoce čistých a strukturně definovaných speciálních materiálů 2005 2011

Moravskoslezský kraj

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
03050/2009/RRC Vybudování pracoviště pro výzkum vodíku v technických materiálech 2010 2011

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2020/128 Biotechnologie - inovace přednášek a příprava praktických cvičení 2020 2020
FRVS2014/195 Inovace předmětu "Prášková metalurgie - Powder metallurgy" nejen pro zahraniční studenty 2014 2014
FRVS2014/196 Inovace předmětu Recyklace kovových materiálů z pohledu snížení zátěže životního prostředí 2014 2014
FRVS2014/200 Inovace cvičení z předmětu Kovy a životní prostředí 2014 2014

Technologická agentura

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
TA01011128 Výzkum a vývoj technologie odstředivého lití intermetalických sloučenin na bázi Ni 2011 2014