Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Tepelně energetické inženýrství

Informace pro uchazeče

Studijní program je zaměřen na vzdělávání v oboru tepelně energetických zařízení a procesů v nich probíhajících. Studenti jsou seznámeni s problematikou tepelných zařízení, jako jsou průmyslové ohřívací pece, zařízení tepláren, výměníky tepla, systémy pro transport a skladování plynů a kapalin, metalurgické agregáty, zařízení pro výrobu keramických materiálů, vytápěcí a chladicí systémy komunální sféry, alternativní zdroje energie a další. Pozornost je věnována keramickým materiálům s vysokou užitnou hodnotou, určeným zejména pro vysoké teploty a tepelné izolace, předměty se zabývají přípravou, vlastnostmi, použitím a zkoušením keramických materiálů. Výuka se zabývá také ekologickými důsledky tepelných procesů a jejich minimalizací.

Profese

  • Energetik teplárenských zarízení
  • Specialista keramických energetických zařízení
Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0713A070004
Název programu česky Tepelně energetické inženýrství
Název programu anglicky Thermal energetics engineering
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra tepelné techniky
Garant prof. Dr. Ing. René Pyszko
Klíčová slova Tepelná technika
Energetické využití odpadu
Keramické materiály
Numerické modelování tepelných procesů
Energetika