Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Kód Název Typ studia Jazyk výuky
635-2035/01 Alternativní energetické zdroje bakalářské čeština
635-2035/02 Alternativní energetické zdroje bakalářské angličtina
635-0937/01 Anorganické pojivové systémy doktorské čeština
635-0958/01 Anorganické pojivové systémy doktorské čeština
635-0958/02 Anorganické pojivové systémy doktorské angličtina
635-2040/01 Bakalářský seminář I bakalářské čeština
635-2040/02 Bakalářský seminář I bakalářské angličtina
635-2041/01 Bakalářský seminář II bakalářské čeština
635-2041/02 Bakalářský seminář II bakalářské angličtina
635-3042/01 Diplomový seminář I navazující magisterské čeština
635-3042/02 Diplomový seminář I navazující magisterské angličtina
635-3045/01 Diplomový seminář II navazující magisterské čeština
635-3045/02 Diplomový seminář II navazující magisterské angličtina
635-3010/01 Druhotné energetické zdroje navazující magisterské čeština
635-3010/02 Druhotné energetické zdroje navazující magisterské angličtina
635-3039/01 Druhotné energetické zdroje navazující magisterské čeština
635-3039/02 Druhotné energetické zdroje navazující magisterské angličtina
635-2009/01 Ekologické důsledky tepelných procesů bakalářské čeština
635-0902/02 Ekologické vlivy tepelných procesů a zařízení doktorské čeština
635-3002/01 Energetické hospodářství navazující magisterské čeština
635-3002/02 Energetické hospodářství navazující magisterské angličtina
635-3034/01 Energetické hospodářství navazující magisterské čeština
635-3034/02 Energetické hospodářství navazující magisterské angličtina
635-3048/01 Energetické hospodářství navazující magisterské čeština
635-3048/02 Energetické hospodářství navazující magisterské angličtina
635-2042/01 Energetické využití a zpracování odpadů bakalářské čeština
635-2042/02 Energetické využití a zpracování odpadů bakalářské angličtina
635-2015/01 Energetika a tepelná technika bakalářské čeština
635-3020/01 Energetika a tepelná technika navazující magisterské čeština
635-3020/02 Energetika a tepelná technika navazující magisterské angličtina
635-0952/01 Experimentální metody v tepelné technice doktorské čeština
635-0952/02 Experimentální metody v tepelné technice doktorské angličtina
635-0954/01 Fázové rovnováhy heterogenních systémů doktorské čeština
635-0954/02 Fázové rovnováhy heterogenních systémů doktorské angličtina
635-3013/01 Identifikace chemického a fázového složení navazující magisterské čeština
635-3013/02 Identifikace chemického a fázového složení navazující magisterské angličtina
635-2003/01 Keramické materiály navazující magisterské
bakalářské
čeština
635-2003/02 Keramické materiály navazující magisterské
bakalářské
angličtina
635-2003/03 Keramické materiály navazující magisterské čeština
635-2003/04 Keramické materiály navazující magisterské angličtina
635-2003/05 Keramické materiály navazující magisterské čeština
635-2034/01 Keramické materiály pro energetické procesy bakalářské čeština
635-2034/02 Keramické materiály pro energetické procesy bakalářské angličtina
635-3046/01 Keramické materiály v metalurgii navazující magisterské čeština
635-3046/02 Keramické materiály v metalurgii navazující magisterské angličtina
635-2016/01 Keramika bakalářské čeština
635-0938/01 Keramika pro vysoké teploty doktorské čeština
635-0956/01 Keramika pro vysoké teploty doktorské čeština
635-0956/02 Keramika pro vysoké teploty doktorské angličtina
635-3016/01 Kompozitní materiály navazující magisterské čeština
635-3016/02 Kompozitní materiály navazující magisterské angličtina
635-3038/01 Kompozitní materiály navazující magisterské čeština
635-3038/02 Kompozitní materiály navazující magisterské angličtina
635-0907/02 Měření tepelně technických veličin doktorské čeština
635-2005/01 Měření tepelně technických veličin bakalářské čeština
635-2038/01 Měření tepelně technických veličin bakalářské čeština
635-2038/02 Měření tepelně technických veličin bakalářské angličtina
635-3047/01 Měření tepelně technických veličin v energetice navazující magisterské čeština
635-3047/02 Měření tepelně technických veličin v energetice navazující magisterské angličtina
635-0913/02 Modelování tepelných procesů doktorské čeština
635-0951/01 Modelování tepelných procesů doktorské čeština
635-0951/02 Modelování tepelných procesů doktorské angličtina
635-3008/01 Modelování tepelných procesů navazující magisterské čeština
635-3008/02 Modelování tepelných procesů navazující magisterské angličtina
635-3040/01 Modelování tepelných procesů navazující magisterské čeština
635-3040/02 Modelování tepelných procesů navazující magisterské angličtina
635-3049/01 Numerické simulace v energetice navazující magisterské čeština
635-3049/02 Numerické simulace v energetice navazující magisterské angličtina
635-2006/01 Oborová praxe bakalářské čeština
635-2036/01 Oborová praxe bakalářské čeština
635-2036/02 Oborová praxe bakalářské angličtina
635-0935/01 Odpadové hospodářství doktorské čeština
635-2002/01 Paliva a topné systémy bakalářské čeština
635-2007/01 Pece a energetické hospodářství bakalářské čeština
635-3015/01 Plynárenství navazující magisterské čeština
635-3015/02 Plynárenství navazující magisterské angličtina
635-2044/01 Počítačová podpora tepelně energetických procesů bakalářské čeština
635-2044/02 Počítačová podpora tepelně energetických procesů bakalářské angličtina
635-2011/01 Počítačová podpora tepelných procesů bakalářské čeština
635-0820/01 Průmyslové pece navazující magisterské čeština
635-3001/01 Průmyslové pece navazující magisterské čeština
635-3001/02 Průmyslové pece navazující magisterské angličtina
635-3030/01 Přenos tepelné energie navazující magisterské čeština
635-3030/02 Přenos tepelné energie navazující magisterské angličtina
635-0905/02 Sdílení tepla a hmoty doktorské čeština
635-0950/01 Sdílení tepla a hmoty doktorské čeština
635-0950/02 Sdílení tepla a hmoty doktorské angličtina
635-2001/01 Sdílení tepla a proudění bakalářské čeština
635-2001/02 Sdílení tepla a proudění bakalářské angličtina
635-2032/01 Sdílení tepla a proudění bakalářské čeština
635-2032/02 Sdílení tepla a proudění bakalářské angličtina
635-2032/03 Sdílení tepla a proudění bakalářské čeština
635-2032/04 Sdílení tepla a proudění bakalářské angličtina
635-0415/01 Schvalovací řízení pro provoz automobilu bakalářské čeština
635-3050/01 Structure and Identification of Ceramic Materials navazující magisterské angličtina
635-3032/01 Struktura a identifikace keramických materiálů navazující magisterské čeština
635-3032/02 Struktura a identifikace keramických materiálů navazující magisterské angličtina
635-0939/01 Struktura a vlastnosti keramických materiálů doktorské čeština
635-0955/01 Struktura keramických materiálů doktorské čeština
635-0955/02 Struktura keramických materiálů doktorské angličtina
635-2043/01 Suroviny a technologie výroby materiálů pro energetické procesy bakalářské čeština
635-2043/02 Suroviny a technologie výroby materiálů pro energetické procesy bakalářské angličtina
635-2014/01 Suroviny pro výrobu keramiky bakalářské čeština
635-0916/02 Teorie hoření a hořáky doktorské čeština
635-2031/01 Tepelně energetická zařízení bakalářské čeština
635-2031/02 Tepelně energetická zařízení bakalářské angličtina
635-3011/01 Tepelné procesy v průmyslových pecích navazující magisterské čeština
635-3011/02 Tepelné procesy v průmyslových pecích navazující magisterské angličtina
635-3031/01 Tepelné procesy v průmyslových pecích navazující magisterské čeština
635-3031/02 Tepelné procesy v průmyslových pecích navazující magisterské angličtina
635-3044/01 Teplárenství navazující magisterské čeština
635-3044/02 Teplárenství navazující magisterské angličtina
635-0953/01 Termické metody zneškodňování odpadů doktorské čeština
635-0953/02 Termické metody zneškodňování odpadů doktorské angličtina
635-0940/01 Termodynamika heterogenních soustav doktorské čeština
635-2008/01 Termodynamika keramických soustav bakalářské čeština
635-3035/01 Termodynamika keramických soustav navazující magisterské čeština
635-3035/02 Termodynamika keramických soustav navazující magisterské angličtina
635-0416/01 Termomechanika bakalářské čeština
635-0901/02 Termomechanika doktorské čeština
635-0957/01 Termomechanika doktorské čeština
635-0957/02 Termomechanika doktorské angličtina
635-2004/01 Vlastnosti keramických materiálů bakalářské čeština
635-2039/01 Vlivy tepelných procesů na životní prostředí bakalářské čeština
635-2039/02 Vlivy tepelných procesů na životní prostředí bakalářské angličtina
635-3036/01 Výměníky tepla navazující magisterské čeština
635-3018/01 Vytápění a klimatizace navazující magisterské čeština
635-3018/02 Vytápění a klimatizace navazující magisterské angličtina
635-3037/01 Vytápění a klimatizace navazující magisterské čeština
635-3037/02 Vytápění a klimatizace navazující magisterské angličtina
635-3041/01 Využití druhotných surovin z tepelných procesů navazující magisterské čeština
635-3041/02 Využití druhotných surovin z tepelných procesů navazující magisterské angličtina
635-0424/01 Základy energetiky bakalářské čeština
635-2033/01 Základy termodynamiky bakalářské čeština
635-2033/02 Základy termodynamiky bakalářské angličtina
635-3006/01 Zařízení keramických závodů navazující magisterské čeština
635-3006/02 Zařízení keramických závodů navazující magisterské angličtina
635-2030/01 Zdroje a přeměny energií bakalářské čeština
635-2030/02 Zdroje a přeměny energií bakalářské angličtina
635-2037/01 Zkoušení materiálů pro tepelné procesy bakalářské čeština
635-2037/02 Zkoušení materiálů pro tepelné procesy bakalářské angličtina
635-0936/01 Znečišťování ovzduší a řízení jeho kvality doktorské čeština
635-3043/01 Žárovzdorné konstrukce energetických zařízení navazující magisterské čeština
635-3043/02 Žárovzdorné konstrukce energetických zařízení navazující magisterské angličtina
635-3033/01 Žárovzdorné materiály navazující magisterské čeština
635-3033/02 Žárovzdorné materiály navazující magisterské angličtina
635-3007/01 Žárovzdorné stavební konstrukce navazující magisterské čeština
635-3007/02 Žárovzdorné stavební konstrukce navazující magisterské španělština
635-3007/03 Žárovzdorné stavební konstrukce navazující magisterské angličtina
635-3051/01 Žárovzdorné stavební konstrukce navazující magisterské španělština