Hornicko-geologická fakulta

Kód Název
635-3010 Druhotné energetické zdroje
635-0902 Ekologické vlivy tepelných procesů a zařízení
635-2003 Keramické materiály
635-3007 Žárovzdorné stavební konstrukce

Fakulta materiálově-technologická

Kód Název
635-2013 Alternativní energetické zdroje
635-3012 Anorganická pojiva
635-0937 Anorganické pojivové systémy
635-2010 Bakalářský seminář I
635-2012 Bakalářský seminář II
635-3009 Diplomový seminář I
635-3014 Diplomový seminář II
635-3010 Druhotné energetické zdroje
635-0404 Ekologické důsledky tepelných procesů
635-0902 Ekologické vlivy tepelných procesů a zařízení
635-3002 Energetické hospodářství
635-2042 Energetické využití a zpracování odpadů
635-3020 Energetika a tepelná technika
635-0952 Experimentální metody v tepelné technice
635-0954 Fázové rovnováhy heterogenních systémů
635-3013 Identifikace chemického a fázového složení
635-2003 Keramické materiály
635-2034 Keramické materiály pro energetické procesy
635-3019 Keramické materiály v metalurgii
635-2016 Keramika
635-0938 Keramika pro vysoké teploty
635-3016 Kompozitní materiály
635-0907 Měření tepelně technických veličin
635-0913 Modelování tepelných procesů
635-2006 Oborová praxe
635-0935 Odpadové hospodářství
635-2002 Paliva a topné systémy
635-2007 Pece a energetické hospodářství
635-3015 Plynárenství
635-2044 Počítačová podpora tepelně energetických procesů
635-2011 Počítačová podpora tepelných procesů
635-3001 Průmyslové pece
635-3030 Přenos tepelné energie
635-0905 Sdílení tepla a hmoty
635-2001 Sdílení tepla a proudění
635-0415 Schvalovací řízení pro provoz automobilu
635-3003 Skelné a keramické materiály
635-3017 Speciální keramické materiály
635-3050 Structure and Identification of Ceramic Materials
635-3032 Struktura a identifikace keramických materiálů
635-0939 Struktura a vlastnosti keramických materiálů
635-0955 Struktura keramických materiálů
635-2043 Suroviny a technologie výroby materiálů pro energetické procesy
635-2014 Suroviny pro výrobu keramiky
635-0916 Teorie hoření a hořáky
635-2031 Tepelně energetická zařízení
635-3011 Tepelné procesy v průmyslových pecích
635-3044 Teplárenství
635-0953 Termické metody zneškodňování odpadů
635-0940 Termodynamika heterogenních soustav
635-2008 Termodynamika keramických soustav
635-0416 Termomechanika
635-2004 Vlastnosti keramických materiálů
635-2039 Vlivy tepelných procesů na životní prostředí
635-3005 Výměníky tepla
635-3018 Vytápění a klimatizace
635-3041 Využití druhotných surovin z tepelných procesů
635-2033 Základy termodynamiky
635-3006 Zařízení keramických závodů
635-2030 Zdroje a přeměny energií
635-2037 Zkoušení materiálů pro tepelné procesy
635-0936 Znečišťování ovzduší a řízení jeho kvality
635-3004 Žárovzdorné a tepelně izolační keramické materiály
635-3043 Žárovzdorné konstrukce energetických zařízení
635-3033 Žárovzdorné materiály
635-3007 Žárovzdorné stavební konstrukce

Fakulta strojní

Kód Název
635-3010 Druhotné energetické zdroje

Fakulta stavební

Kód Název
635-2003 Keramické materiály
635-3007 Žárovzdorné stavební konstrukce