Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra tepelné techniky zajišťuje studium bakalářského, inženýrského a doktorského typu v oblasti tepelné techniky a průmyslové keramiky. Výuka se zaměřuje na získávání, přeměny a využívání energie. Jsou respektovány světové trendy hospodaření s energií, zavádění netradičních energetických zdrojů, úpravy technologií z hlediska úspor energie s ohledem na životní prostředí, a to v průmyslové i v komunální oblasti. Výuka je dále orientována na výrobu a využití keramických materiálů. Posluchači se seznámí s celou škálou keramických materiálů, od tradičních produktů, skla, anorganických pojiv, žáromateriálů, až po oblast speciální keramiky. Studenti se výběrem volitelných předmětů profilují buď v oblasti tepelné techniky, nebo v oblasti průmyslové keramiky. 

Výzkumná činnost katedry je zaměřena na energetickou problematiku moderních technologií, optimalizaci procesů ohřevů a ochlazování, vývoj a použití keramických materiálů, využití sekundárních surovin a netradičních energetických zdrojů.

Poslání katedry

  • aktivně se podílet na plnění cílů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava,
  • poskytovat hodnotné vzdělání v oboru tepelné techniky a průmyslové keramiky,
  • realizovat výzkum a vývoj v oboru tepelné techniky a průmyslové keramiky,
  • rozvíjet spolupráci s praxí.

Katedra tepelné techniky je organizační jednotkou Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství, která je držitelem certifikátu systému managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001.

Historie katedry

Historie katedry tepelné techniky

Historie ústavu průmyslové keramiky