Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Určení teplotní závislosti tzv. meze kluzu různých kovových materiálů plastometrickými zkouškami tahem či tlakem. 

Kontakt: