Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Prototyp, funkční vzorek

OBZINA, Tomáš, Václav MERTA, Jiří RYGEL, Jaroslav BEŇO, Klára DROBÍKOVÁ a Petr LICHÝ. Přípravek pro hodnocení rozpadavosti jádrových směsí. VŠB-TU Ostrava, katedra metalurgie, 2022. [Detail]
OBZINA, Tomáš, Václav MERTA, Jiří RYGEL, Jaroslav BEŇO, Klára DROBÍKOVÁ a Petr LICHÝ. Litý zkušební vzorek pro stanovení rozpadavosti slévárenských jádrových směsí a stanovení povrchové kvality lité plochy vzniklé od povrchu jádra. VŠB-TUO, katedra metalurgie a slévárenství, 2021. [Detail]
MICHALEK, Karel, Josef WALEK a Markéta TKADLEČKOVÁ. Funkční vzorek fyzikálního modelu pro studium rafinace hliníkových tavenin. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2020. [Detail]
ZOUBEK, Pavel, Radim LABAJ, Markéta BAIEROVÁ a Petr LICHÝ. Funkční vzorek unikátního teplého modelu pro rafinaci hliníkových tavenin. JAP INDUSTRIES s.r.o, 2020. [Detail]
LICHÝ, Petr, Tomáš ELBEL, Ivana KROUPOVÁ, Václav MERTA a Ivo LÁNA. Litý kovový filtr pro filtraci tekutého kovu ve slévárenské formě. Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o., 2019. [Detail]
LICHÝ, Petr, Tomáš ELBEL, Filip RADKOVSKÝ a Ivo LÁNA. Tepelný výměník. Slévárna a modelárna Nové Ransko, s.r.o., 2019. [Detail]
BRYKSÍ, Vlastimil, Martina FICKOVÁ, Jaroslav FOŘT, Radek JIRKŮ, Petr JELÍNEK, Jaroslav BEŇO, František MIKŠOVSKÝ a Eliška ADÁMKOVÁ. Prototyp. Kovolis Hedvikov a.s., 2014. [Detail]
LICHÝ, Petr, Tomáš ELBEL a Vlasta BEDNÁŘOVÁ. Litý kovový filtr. VŠB-TUO, 2014. [Detail]
STYRNAL, Petr a Ladislav SOCHA. Briketované ztekucovadlo ACMC 65-5. Lublin: JAP Trading, 2013. 156-160 s. ISBN 978-83-934328-7-5. [Detail]
STYRNAL, Petr a Ladislav SOCHA. Briketované ztekucovadlo ACM 75. JAP Trading, 2013. [Detail]
STYRNAL, Petr a Ladislav SOCHA. Briketované ztekucovadlo ACM 65. JAP Trading, 2013. [Detail]
STYRNAL, Petr a Ladislav SOCHA. Briketované ztekucovadlo ACM 55. JAP Trading, 2013. [Detail]
STYRNAL, Petr a Ladislav SOCHA. Briketované ztekucovadlo ACMC 65-3. JAP Trading, 2013. [Detail]
STYRNAL, Petr a Ladislav SOCHA. Briketované ztekucovadlo ACMC 55-5. JAP Trading, 2013. [Detail]
BRYKSÍ, Vlastimil, Martina FICKOVÁ, Jaroslav FOŘT, Petr JELÍNEK, Jaroslav BEŇO, František MIKŠOVSKÝ a Eliška ADÁMKOVÁ. Odlitky s kompozitními solnými jadry. Kovolis Hedvikov a.s., 2013. [Detail]
MACHÁČKOVÁ, Adéla, Radim KOCICH a Zuzana KLEČKOVÁ. Energetická centrála na bázi rotačního spalovacího motoru. VŠB - TU Ostrava, FMMI, Katedra tepelné techniky, 2013. [Detail]
VÁLEK, Tomáš, Lubomír OUDA, Lucie STŘIKOVÁ, Jiří HAMPL, Tomáš DOLBA a Jan LUKÁŠ. Funkční vzorek odstředivě litého válce s novým materiálem pracovní vrstvy s vyššími užitnými vlastnostmi. Vítkovické slévárny, spol. s r.o., 2012. [Detail]
MIHOLA, Milan, Adéla MACHÁČKOVÁ, Radim KOCICH a Zuzana KLEČKOVÁ. Zařízení pro testování řídicího subsystému založeného na platformě Arduino. VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2012. [Detail]
KOCICH, Radim, Adéla MACHÁČKOVÁ, Lenka KUNČICKÁ a Lenka MRŇKOVÁ. Hydraulicko-mechanické laboratorní zařízení pro tažení drátu. VŠB TU Ostrava, FMMI, Katedra tváření materiálu, 2012. [Detail]
JUCHELKOVÁ, Dagmar, Stanislav HONUS, Mário BALCO, Libor BARAŇÁK, Jaroslav FRANTÍK a Veronika SASSMANOVÁ. Optimalizační modul pro regulaci objemu spalovacího prostoru hořáku procesních plynů. Centrum ENET, 2011. [Detail]
MACURA, Pavel a Radim KOCICH. Matrice pro modelové tváření a měření technologie ECAP. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2011. [Detail]
KOCICH, Radim a Milan MIHOLA. DCAP jako kontinuální SPD proces. VŠB - TU Ostrava, FMMI, Katedra Tváření materiálu, 2011. [Detail]
KLEČKOVÁ, Zuzana, Radim KOCICH, Milan MIHOLA a Adéla MACHÁČKOVÁ. Testovací stand s dieselovým motorem. VŠB - TU Ostrava, FMMI, Katedra tepelné techniky, 2011. [Detail]
KLEČKOVÁ, Zuzana, Radim KOCICH, Milan MIHOLA a Adéla MACHÁČKOVÁ. Modul pro transformaci energie odpadního tepla spalin mikroturbíny na elektrickou energii. VŠB - TU Ostrava, FMMI, Katedra tepelné techniky, 2011. [Detail]
MACHÁČKOVÁ, Adéla, Zuzana KLEČKOVÁ, Radim KOCICH a Milan MIHOLA. Testovací stand s hybridním agregátem. VŠB - TU Ostrava, FMMI, Katedra tepelné techniky, 2011. [Detail]
MACHÁČKOVÁ, Adéla, Zuzana KLEČKOVÁ, Radim KOCICH a Milan MIHOLA. Modul pro indikaci množství vyráběné elektrické energie získané při transformaci energie odpadního tepla spalin mikroturbíny na elektrickou energii. VŠB - TU Ostrava, FMMI, Katedra tepelné techniky, 2011. [Detail]
MACHÁČKOVÁ, Adéla, Zuzana KLEČKOVÁ, Radim KOCICH a Milan MIHOLA. Mobilní plynová řada pro testování alternativních paliv. VŠB - TU Ostrava, FMMI, Katedra tepelné techniky, 2011. [Detail]
MACURA, Pavel a Radim KOCICH. Matrice pro modelové tváření a měření technologií ECAP. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]

Software

ELBEL, Tomáš a Yvetta KRÁLOVÁ. Expertní systém vad odlitků ESVOD. VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2011. [Detail]