Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 11. 3. 2020!

Studenti se zapojili do projektu, který finančně podpořila společnost OZO Ostrava

Nový život starým věcem aneb Pro Ostravu bez odpadu - tak zněla tematická výzva pro rok 2019...

Studenti studijního programu Materiálové technologie a recyklace Fakulty materiálově-technologické spolupracují na projektu Alternativní možnosti recyklace elektroodpadu jako náhrada primárních přírodních zdrojů, který finančně podpořila společnost OZO Ostrava v rámci Tematické výzvy 2019: „Nový život starým věcem aneb Pro Ostravu bez odpadu".

V rámci tohoto projektu studenti recyklovali elektroodpad. Mobilní telefony jsou zdrojem několika ekonomicky a hospodářsky významných kovů jako jsou např. Fe, Al, Cu, ale i ušlechtilých kovů např. Au, Ag, Pt. Každý spotřebitel v dnešní době vyprodukuje průměrně 16 kilogramů tohoto odpadu ročně, což v celé Evropě znamená 6 miliónů tun ročně. Jedná se o značné plýtvání se zdroji surovin a také o vážnou hrozbu pro životní prostředí. V rámci projektu se studenti pokusili získat hydrometalurgickou metodou z mobilních telefonů kovové produkty, které pak byly využity jako druhotná surovina a tím mohli částečně nahradit primární přírodní zdroje.

Vloženo: 11. 12. 2019
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 600 - Děkanát FMT
Zpět