Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 21. 12. 2021!

Cena Karla Velka – soutěž o nejlepší diplomovou práci v oblasti odpadového hospodářství

Cena Karla Velka – soutěž o nejlepší diplomovou práci v oblasti odpadového hospodářství
Mezinárodní kongres a výstava ODPADY – Luhačovice 2021

Ve dnech 15. – 17. září se uskutečnil již 29. ročník Mezinárodního kongresu a výstavy ODPADY – Luhačovice 2021. Program konference je každoročně rozdělen na dva základní tematické okruhy v oblasti odpadového hospodářství. Jedna část konference je zpravidla zaměřena na seznámení odborné veřejnosti s novinkami v oblasti legislativy odpadového hospodářství a druhá část bývá zaměřena prezentaci výsledků výzkumných aktivit vysokých škol, případně výzkumných ústavů. Jedním z bodů konference je rovněž tradiční vyhlášení výsledků celostátní soutěže o Cenu Karla Velka. Jedná se o soutěž diplomových prací zaměřených na problematiku odpadového hospodářství.

Ing. Karel Velek (1926-1996) byl předním českým odborníkem v oblasti odpadového hospodářství, popularizátorem problematiky odpadů a obětavým pracovníkem Československé společnosti pro životní prostředí. Od roku 1998 se, u příležitosti kongresu Odpady-Luhačovice jako zvláštní projev uznání jednotlivci za mimořádně precizní a tematicky přínosnou odbornou diplomovou práci v oblasti odpadového hospodářství, uděluje Cena Karla Velka.

V roce 2021 byly do soutěže zaslány 2 diplomové práce obhájené ve studijním programu navazujícího magisterského studia Chemické a environmentální inženýrství se specializací na Environmentální inženýrství na Fakultě materiálově-technologické VŠB – TUO. Jednalo se o diplomovou práci studentky Bc. Michaely Kolářové s názvem „Využití bílé hniloby pro anaerobní digesci bioodpadů“ a Bc. Kristýny Pustějovské s názvem „Využití biocharu pro intenzifikaci produkce a složení bioplynu“. Pro obě studentky byl letošní ročník soutěže velice úspěšný, jelikož slečna Michaela Kolářová obsadila 2. místo a slečna Kristýna Pustějovská 3. místo.

Vloženo: 21. 10. 2021
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: FMT - Fakulta materiálově-technologická
Zpět