Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Metodiku neuronové sítě založené na elektrochemii popsal mezinárodní tým složený z vědců z Oxfordu a VŠB-TUO

Metodiku neuronové sítě založené na elektrochemii popsal mezinárodní tým složený z vědců z Oxfordu a VŠB-TUO
Spolupráce mezi Univerzitou v Oxfordu a Fakultou materiálově-technologickou VŠB-TUO přináší inovativní článek v Angewandte Chemie International Edition.

Spolupráce mezi Laboratoří fyzikální a teoretické chemie na Katedře chemie Univerzity v Oxfordu a Katedrou chemie a fyzikálně-chemických procesů Fakulty materiálově-technologické VŠB-TUO vedla ke společné publikací. Článek s názvem "Discovering Electrochemistry with an Electrochemistry-Informed Neural Network (ECINN)" byl vydán v prestižním časopise Angewandte Chemie International Edition.

Autoři článku, Dr. Haotian Chen, Dr. Minjun Yang a profesor Richard G. Compton za Univerzitu v Oxfordu a prof. Bedřich Smetana, doc. Vlastimil Matějka a Dr. Vlastimil Novák za FMT, ve společné publikaci představují metodiku neuronové sítě založené na elektrochemii (ECINN). Tento článek popisuje metodiku ECINN tím, že implementuje Butler-Volmerovu, Nernstovu a difuzní rovnici pro víceúlohové zjišťování elektrochemických parametrů. Tím přispívá k tématu strojového učení založeného na chemii, které poskytuje lepší interpretaci a zobecnění dat získaných v oblasti elektrochemie, což má značný potenciál v různých aplikacích.

Spolupráce mezi oběma univerzitami byla velmi zajímavá a obohacující. „Věříme, že tento článek je jen začátkem budoucího rozvoje spolupráce mezi Oxfordem a Fakultou materiálově-technologickou VŠB‑TUO. Je to jen jeden z mnoha kroků, které nás čekají na cestě k hlubšímu porozumění strojového učení v elektrochemii,“ říká prof. Smetana a dodává: „Tato spolupráce představuje příklad toho, jak kombinace znalostí a zkušeností z různých institucí může přinést inovativní výsledky, které mají potenciál ovlivnit vědecký výzkum na globální úrovni.“ Komentář prof. Smetany podpořil i prof. Compton z Univerzity v Oxfordu: „IT4Innovations národní superpočítačové centrum sídlící v Ostravě umožnilo překlenout výpočetní překážky v oblasti elektrochemie a umožnilo elektrochemikům vstoupit do éry Big Data and Big Compute.“

Těšíme se na pokračování naší spolupráce v nadcházejících letech.

Vloženo: 20. 2. 2024
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 600 - Děkanát FMT
Zpět