Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Dílo Prométheus

 24. 6. 2024, 13:00
 VŠB-TUO
Zástupci Univerzitního muzea VŠB-TUO vás zvou na odhalení nového díla v karuselu v budově rektorátu VŠB-TUO, které se bude konat 24. června.

Jedná se o výstavu figurální studie k tématu prométheovského mýtu autora Ing. Václava Merty (1992). 

O díle a autorovi: 

PROMÉTHEUS

odlitek z cínového bronzu metodou ztraceného vosku, patinovaný povrch. 

Výstava figurální studie k tématu prométheovského mýtu autora Ing. Václava Merty, lektor VŠB-TUO na Fakultě materiálově technologické – katedra metalurgických technologií.

Tento bronzový odlitek vznikl jako autorova bakalářská práce. Postava Prométhea pocházející z antické mytologie symbolizuje utrpení za krádež božského ohně a jeho postoupení lidskému pokolení. Tato postava byla jako téma pro závěrečnou práci vybrána pro silnou symboliku, kterou v sobě nese. Prométheus je ztotožňován s takovými hodnotami, jako jsou dosažení moudrosti a rozvoj vědy, pro něž je nutná jistá dávka úsilí, sebezapření a strádání, vnitřní osvobození skrze utrpení, mučednictví, zpupnost, individualismus a buřičství, svoboda, rovnost, rozum a spravedlnost.

Při hledání inspirace pro výtvarný návrh autor čerpal z tvorby české předválečné avantgardní scény. Hlavním zdrojem byl český kubismus a tvorba sochaře Otto Gutfreunda. Tyto zdroje inspirace se pak společně s dalšími promítly do vlastní figurální studie. Cílem bylo najít skrze sérii fotografií, kreseb a modelů ideální kompozici, která měla vizuálně vyjádřit všechny důležité atributy prométheovského mýtu a podtrhnout Prométheovy charakterové rysy jako moudrost, hrdost, vzdorovitost, víru ve spravedlnost, a také zachytit jeho utrpení, bolest a prosbu o vykoupení, která však není ani v nejmenším zoufalou prosbou zlomené osobnosti přistupující na ponižující podmínky, nýbrž je prosbou o pochopení, o spravedlnost spatřovanou ve své vlastní pravdě, a je tedy výrazem silné víry v sebe sama.

Prométheovské téma zpracované Václavem Mertou v komorní plastice můžete porovnat s monumentálním dílem Vladislava Gajdy Prométheus (Rozmach vědy, techniky a civilizace), které je umístěno na průčelí budovy rektorátu. 

 

Vloženo: 10. 6. 2024
Kategorie:  Chystané akce
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět