Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Bakalářské studium

  • doba studia v bakalářských programech je 3 roky
  • studium je zakončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce
  • uspěšní absolventi získají titul bakalář, ve zkratce Bc. před jménem

Chcete vidět více?

Mrkněte na náš Youtube kanál, kde můžete shlédnou videa o naší fakultě a našich studijních programech.

Studijní program Chemické a environmentální inženýrství

O studijním programu

Studijní program Chemické a environmentální inženýrství je moderní interdisciplinární studijní program. Absolventi mají dobré znalosti základních chemických a procesních technologií a jejich vlivů na složky životního prostředí; znají matematické, fyzikální a chemické principy těchto technologií. V rámci studia lze volit předměty, které dávají absolventům možnost se profilovat dvěma směry – chemicko-inženýrským a environmentálním. Charakteristická pro program je univerzálnost uplatnění absolventů. Dobrý teoretický základ umožňuje absolventům také pokračovat ve vzdělávání v některém z navazujících magisterských studijních programů zejména technického směru.

Studijní plány

Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód programu B0712A130004
Název programu Chemické a environmentální inženýrství
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra chemie a fyzikálně-chemických procesů
Garant doc. Ing. Lenka Kulhánková, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Chemie
Klíčová slova analytická chemie
ochrana životního prostředí
procesní inženýrství
chemické inženýrství
procesní technologie