Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní specializace Ekonomika a management v průmyslu

O studijním programu

Student získá kvalitní znalosti z oblasti ekonomiky, financí, účetnictví, managementu, marketingu, obchodu, logistiky, výroby a personalistiky v kombinaci se znalostmi průmyslových technologií. Vysoká kvalita vzdělání je zaručena prakticky a interaktivně orientovaným způsobem výuky v moderních počítačových učebnách a špičkovými vyučujícími (poradci, auditoři, soudní znalci). Současně bude získávat cenné zkušenosti díky kontaktu s praxí, především s metalurgickými, strojírenskými podniky a automobilovým průmyslem. Takto zaměřený odborník najde uplatnění ve středním a vrcholovém managementu průmyslových společností nebo jako vedoucí podnikových útvarů a útvarů finančních a státních organizací.
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Studijní program Management kvality a řízení průmyslových systémů
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S02
Název specializace Ekonomika a management v průmyslu
Standardní délka studia 2 roky
Katedra Katedra ekonomiky a managementu v průmyslu
Zodpovědná osoba prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály