Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra managementu kvality (639)

logo_639_02

Facebook Katedry managementu kvality

Katedra managementu kvality FMT VŠB-TU Ostrava je předním vysokoškolským pracovištěm, které v rámci České republiky nabízí komplexní vzdělávání v oblasti managementu kvality. Na základě akreditace zabezpečuje vzdělávání v bakalářském a navazujícím magisterském studiu oboru Management kvality a v doktorském studijním programu Řízení průmyslových systémů. Studijní plány a osnovy jednotlivých předmětů odrážejí nejnovější trendy v dané oblasti (včetně integrace systémů managementu) a jsou garantovány uznávanými odborníky.

Absolventi studijního oboru Management kvality nacházejí uplatnění na pozicích techniků, manažerů a inženýrů kvality, jakož i představitelů vedení pro systémy managementu kvality v různých výrobních, případně i nevýrobních organizacích. Značná část absolventů oboru nachází své uplatnění v oblasti automobilového průmyslu a jeho dodavatelů.

Q - magazín

qmag_02

Odborný elektronický časopis vydávaný Katedrou managenentu kvality, jehož smyslem je zpřístupňovat poznatky a názory lidí, kteří buď působí jako profesionálové managementu kvality nebo se touto problematikou zabývají v rámci své pedagogické, resp. vědecké a výzkumné činnosti.