Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra managementu kvality FMT VŠB-TU Ostrava je předním vysokoškolským pracovištěm, které v rámci České republiky nabízí komplexní vzdělávání v oblasti managementu kvality. Na základě akreditace zabezpečuje vzdělávání v bakalářském a navazujícím magisterském studiu programu "Management kvality a řízení průmyslových systémů" se specializací "Management kvality" a v doktorském studijním programu "Řízení průmyslových systémů". Studijní plány a osnovy jednotlivých předmětů odrážejí nejnovější trendy v dané oblasti (včetně integrace systémů managementu) a jsou garantovány uznávanými odborníky.

Absolventi specializace "Management kvality" nacházejí uplatnění na pozicích techniků, manažerů a inženýrů kvality, jakož i představitelů vedení pro systémy managementu kvality v různých výrobních, případně i nevýrobních organizacích. Značná část absolventů oboru nachází své uplatnění v oblasti automobilového průmyslu a jeho dodavatelů.

Q - magazín

qmag_02

Odborný elektronický časopis vydávaný Katedrou managenentu kvality, jehož smyslem je zpřístupňovat poznatky a názory lidí, kteří buď působí jako profesionálové managementu kvality nebo se touto problematikou zabývají v rámci své pedagogické, resp. vědecké a výzkumné činnosti.

Proč studovat management kvality?

Absolventi specializace "Management kvality" získají komplexní znalosti z oblasti řízení kvality nejen ve výrobních organizacích z různých průmyslových odvětví, ale i v organizacích poskytujících služby. To jim zajistí uplatnění na trhu práce s odpovídajím finančním ohodnocením.

Bližší informace o nabízených studijních programech ...