Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra managementu kvality poskytuje organizacím jedinečné know-how a hluboké znalosti ve všech oblastech moderního managementu kvality a integrovaného managementu, formou realizace na míru připravených výcvikových programů, poradenské činnosti nebo rozvojových projektů.

Nabízíme také možnost publikování odborných článků a výměnu zkušeností v elektronickém časopisu Q Magazín, vydávaným katedrou 2x ročně. Přejít ...

Spolupráce s praxí je ve velké míře realizována formou řešení diplomových a bakalářských prací. Mimoto se členové katedry podílejí na řešení aktuálních problémů při zabezpečování kvality produktů a rozvojových projektů a zajišťují specializační kurzy pro zaměstnance podniků.

Příklady spolupráce s praxí v posledních pěti letech:

  • Cyklus odborných kurzů v oblasti managementu kvality „Funkční akademie kvality" pro zaměstnance společnosti AcelorMittal Ostrava; 2015– 2016.
  • Predikce kvality VP koksu z kvality uhelné směsi; ArcelorMittal Ostrava a.s., 2015.
  • Kurz interních auditorů dle normy ČSN EN ISO 9001 pro zaměstnance společnosti ATEsystem , Ostrava; 2016.
  • Kurz „Požadavky normy ISO 9001:2015" pro zaměstnance společnosti AustinDetonator, Vsetín, 2017.
  • Cyklus odborných kurzů v oblasti managementu kvality pro zaměstnance společnosti ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav, 2017 – 2018.

Mezinárodní spolupráce katedry:

Katedra managementu kvality byla od roku 2000 spoluřešitelem čtyř evropských projektů programu Leonardo da Vinci, jednoho projektu šestého rámcového programu ES a jednoho projektu Vyšegrádských fondů. V rámci programu Erasmus pedagogové katedry absolvovali řadu přednáškových pobytů na zahraničních univerzitách. Za posledních deset let se jednalo celkem o 11 takových pobytů na univerzitách ve Španělsku, Švédsku a Polsku.

Rovněž studenti oborů garantovaných katedrou aktivně využívají projektu Erasmus ke studijním pobytům na zahraničních univerzitách. Tak například, na universitě v Linköpingu ve Švédsku, na základě navázané spolupráce s katedrou, studijní pobyty v období od roku 2005 absolvovalo 16 studentů nebo doktorandů. Katedra rovněž pro studenty organizuje přednášky zahraničních odborníků. V posledních letech například pro studenty přednášel Mattias Elg a Bozena Bonnie Poksinska z Linköping University a Emil Helienek z Nottingham Trent University.

Pro zahraniční studenty, kteří přijíždějí studovat na VŠB-TU Ostrava v rámci programu Erasmus Katedra managementu kvality nabízí výuku řady předmětů v angličtině. O nabízené předměty je zájem, například v akademickém roce 2017/2018 předmět Quality Planning I absolvovalo 25 zahraničních studentů. Celé navazující magisterské studium oboru Quality Management v angličtině v roce 2018 absolvovat jeden zahraniční student. V letech 2017 a 2018 katedra pro studenty ze zahraničních univerzit zorganizovala mezinárodní letní školu New Approaches to Quality Management.