Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní specializace Management kvality

Informace pro uchazeče

Management kvality představuje tu část řízení organizací, která má garantovat maximální spokojenost zákazníků při minimální spotřebě zdrojů. Při studiu této specializace studenti získají vedle vědomostí z oblasti managementu kvality i potřebné vědomosti o základních technologiích výroby, matematické statistiky, jakož i vědomosti o praktickém uplatňování základních metod a nástrojů managementu kvality v organizacích. Absolventi získají atraktivní schopnost řídit z pohledu managementu kvality všechny procesy v organizacích.
Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Studijní program Management kvality a řízení průmyslových systémů
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S02
Název specializace česky Management kvality
Název specializace anglicky Quality Management
Standardní délka studia 3 roky
Katedra Katedra managementu kvality
Zodpovědná osoba prof. Ing. Jiří Plura, CSc.