Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Mise katedry

Základním posláním katedry managementu kvality, FMMI, VŠB-TU Ostrava je prosazování filozofie managementu kvality do praxe formou bakalářského, magisterského a doktorského vzdělávání, řešení výzkumných projektů a poradenství pro různé zainteresované strany.

Vize katedry

Být i nadále vedoucím univerzitním pracovištěm v ČR ve sféře vzdělávání, odborných a výzkumných projektů v oblasti řízení kvality s ohledem na vývoj středoevropského regionu.

Prof. Ing. Jiří Plura, CSc. 
vedoucí katedry