Katedra managementu kvality nabízí:

  • Bakalářský studijní program Ekonomika a řízení průmyslových systémů, Obor Management kvality
  • Magisterský studijní program Ekonomika a řízení průmyslových systémů, Obor Management kvality
  • Doktorský studijní program Řízení průmyslových systémů