Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Instituce:

 • ČSK - Česká společnost pro kvalitu.
 • ÚNMZ - Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
  ČIA - Český institut pro akreditaci.
 • NPK - Národní politika podpory kvality.
 • SOK - Sdružení pro oceňování kvality.
 • ISO - Mezinárodní organizace pro standardizaci.
 • EFQM - Evropská nadace pro management kvality.
 • EOQ - Evropská organizace pro kvalitu.
 • ASQ - Americká společnost pro kvalitu.
 • Britský normalizační institut - zde naleznete revize a informace k normám ISO řady 9000 a 14000.
 • QA - Mezinárodní sdružení pro kvalitu.
 • IQA - Mezinárodní organizace pro kvalitu.
 • Juranův institut

Management kvality:

 • Management digest - internetový časopis z oblasti managementu (včetně kvality), obsahuje původní příspěvky a také strukturované přehledy formou anotací a recenzí vybraných článků a publikací. Články jsou rozděleny do 9 skupin - dle principu modelu EFQM!
 • Quality magazine - internetový časopis z oblasti managementu kvality.
 • Quality Digest - naleznete zde příspěvky a informace z oblasti managementu kvality.
 • Quality progress - internetová podoba časopisu z oblasti managementu kvality.
 • Web Search Guide - americký "Seznam" (vyhledávač) zaměřený pouze na vyhledávání odkazů o kvality.
 • ikvalita.cz - iternetový portál, který je určen manažerům kvality, inženýrům kvality, technologům, ale i kontrolorům kvality. Kromě úvodního seznámení s oblastí řízení kvality zde najdete zejména nejčastěji používané nástroje kvality včetně praktických příkladů a dle možností i odkazů na související stránky.
 •  

Jestli víte o nějaké zajímavé stránce nebo serveru, který se zabývá managementem kvality, tak mi laskavě zašlete její odkaz na moji emailovou adresu: david.vykydal@vsb.cz.