Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vzděláváme studenty v rámci akreditovaného studijního programu bakalářského a navazujícího magisterského studia "Managementu kvality a řízení průmyslových systémů" se specializací "Management kvality". Absolventi tohoto oboru jsou specialisté pro budování, udržování a rozvoj podnikových systémů kvality. Bakalářské a navazující magisterské studium.

Zajišťujeme doktorské studium oboru "Řízení průmyslových systémů", ve kterém vychováváme vysoce erudované specialisty pro obor se zaměřením na oblast managementu kvality. Pokračování ...

Realizujeme speciální kurzy a výchovné programy pro pracovníky firem orientované na výcvik k aplikaci metod a nástrojů řízení kvality (FMEA, QFD, DOE, SPC, náklady na kvalitu, plánování kvality, atd.). Pokračování ...

Spolupracujeme s certifikačním orgánem pro certifikaci osob ACM při DTO CZ, akreditovaným k certifikaci pro 12 funkcí v systému managementu kvality, EMS a zkušebnictví.

Spolupracujeme s podniky na řešení vybraných projektů managementu kvality. Pokračování ...

Podílíme se na organizaci každoročních konferencí s mezinárodní účastí "Kvalita - Quality".

Ve spolupráci s Českou společností pro jakost organizujeme řadu odborných seminářů, zaměřených na vybrané oblasti managementu kvality.

Podílíme se na řešení mezinárodních projektů v oblasti vzdělávání k TQM.

Pravidelně publikujeme v odborných časopisech a zasíláme příspěvky na tuzemské i zahraniční konference a semináře. Jsme autory několika odborných knih. Pokračování ...