Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výzkumná činnost katedry je orientována na řešení národních i mezinárodních projektů aplikovaného výzkumu, zaměřujícího se především na rozvoj principů, přístupů, metod a nástrojů managementu kvality podporujícího dlouhodobý úspěch organizací. Katedra spolupořádá každoroční konference s mezinárodní účastí Kvalita – Quality, je organizátorem pravidelných setkání pedagogů tuzemských i zahraničních škol zabývajících se výukou v oblasti managementu kvality a trvale spolupracuje i s certifikačním orgánem pro certifikaci osob ACM DTO CZ, s.r.o. Katedra vydává elektronický časopis Q-Magazín, ve kterém jsou publikovány odborné články z různých oblastí managementu kvality a integrovaných systémů managementu.