Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kdo jsme?

Kolektiv pedagogů a doktorandů působících na katedře založené v roce 1992 jako specializovaná oborová katedra studijního oboru "Management kvality". Členy katedry jsou: prof. Ing. Jiří Plura, CSc. (vedoucí katedry), prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc., prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc., prof. Ing. Růžena Petříková, CSc., prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc., doc. Ing. Milan Hutyra, CSc., Ing. Mgr. Petra Halfarová, Ph.D., Ing. David Vykydal, Ph.D., Ing. Filip Tošenovský, Ph.D., Ing. Zdenka Hofbruckerová, Ph.D., Ing. Pavel Klaput, Ph.D., Ing. Tereza Smajdorová, Ing. Pavlína Mikulová, Ing. Eva Tylečková a Renata Zavadilová (sekretářka). Od roku 1996 zastupujeme VŠB - TU Ostrava v prestižní Evropské nadaci pro management kvality (EFQM) v Bruselu.
Telefony a emailové spojení na jednotlivé členy katedry naleznete na stránce. " Kontakt ".

Proč jsme?

Základním posláním katedry managementu kvality je prosazování filozofie managementu kvality do praxe formou bakalářského, magisterského a doktorského vzdělávání, řešení výzkumných projektů a poradenství pro různé zainteresované strany. Pokračování ...

Co děláme?

Vzděláváme studenty v rámci akreditovaných studijních programů "Management kvality a řízení průmyslových systémů" se specializací "Management kvality" (bakalářské a navazující magisterské studium) a "Řízení průmyslových systémů" (doktorské studium). Absolventi tohoto oboru jsou specialisté pro budování, udržování a rozvoj podnikových systémů kvality. Pokračování ...