Kdo jsme?

Kolektiv pedagogů a doktorandů působících na katedře založené v roce 1992 jako specializovaná oborová katedra studijního oboru "Management kvality". Členy katedry jsou: prof. Ing. Jiří Plura, CSc. (vedoucí katedry), prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc., prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc., prof. Ing. Růžena Petříková, CSc., prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc., doc. Ing. Milan Hutyra, CSc., Ing. Mgr. Petra Halfarová, Ph.D., Ing. David Vykydal, Ph.D., Ing. Filip Tošenovský, Ph.D., Ing. Zdenka Hofbruckerová, Ph.D., Ing. Pavel Klaput, Ph.D., Ing. Tereza Smajdorová, Ing. Pavlína Mikulová a Renata Zavadilová (sekretářka). Od roku 1996 zastupujeme VŠB - TU Ostrava v prestižní Evropské nadaci pro management kvality (EFQM) v Bruselu.
Telefony a emailové spojení na jednotlivé členy katedry naleznete na stránce. " Kontakt ".

Proč jsme?

Základním posláním katedry managementu kvality je prosazování filozofie managementu kvality do praxe formou bakalářského, magisterského a doktorského vzdělávání, řešení výzkumných projektů a poradenství pro různé zainteresované strany. Pokračování ...

Co děláme?

Vzděláváme studenty v rámci akreditovaného studijního oboru "Management kvality". Absolventi tohoto oboru jsou specialisté pro budování, udržování a rozvoj podnikových systémů kvality. Pokračování ...