Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Projekty vedené katedrou od roku 2010

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
SP2020/51 Rozvoj vybraných oblastí moderních systémů managementu kvality v kontextu koncepce Kvalita 4.0 2020 2020
IRP/2019/9 INOVACE PŘEDMĚTU "ŘÍZENÍ ZMĚN" 2019 2019
SP2019/129 Rozvoj přístupů k naplňování požadavků normativní základny pro pokročilé integrované systémy řízení 2019 2019
IRP/2018/196 Inovace předmětu Základy aplikované statistiky - příprava multimediálních materiálů 2018 2018
SP2018/97 Rozvoj vybraných oblastí moderních systémů managementu kvality 2018 2018
SP2017/66 Rozvoj přístupů k naplňování požadavků revize systémové normy ISO 9001:2016. 2017 2017
SP2016/91 Rozvoj přístupů k naplňování požadavků na moderní systémy managementu kvality. 2016 2016
IRP/2015/104 Zpracování studijních opor v anglickém jazyce pro vybrané předměty navazujícího magisterského studia oboru Management kvality 2015 2015
SP2015/91 Zlepšování procesu plánování kvality s ohledem na rozvoj vybraných postupů, metod a nástrojů. 2015 2015
SP2014/56 Rozvoj metod a nástrojů zlepšování v systémech managementu kvality. 2014 2014
SP2013/38 Možnosti zvyšování schopnosti organizací plnit požadavky zainteresovaných stran. 2013 2013
7AMB12SK116 Benchmarking - Strategie v podmínkách SME 2012 2013
SP2012/37 Rozvoj přístupů ke zvyšování kvality a měření loajality zákazníků 2012 2012
HS639101 OHL ŽS, Nenadál, 4217 2011 2011
SP2011/57 Pokročilé metody managementu jakosti 2011 2011
SP/201039 Rozvoj metod a nástrojů pro statistické řízení procesů 2010 2010
SP/201052 Rozvoj přístupů k ekonomickým analýzám v systémech managementu jakosti 2010 2010

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2020/133 Inovace předmětu Úvod do managementu kvality - tvorba interaktivních studijních materiálů multimediálního charakteru 2020 2020
RPP2017/153 Inovace předmětu:Počítačová podpora managementu kvality II 2017 2017