Nenadál, J. - Petříková, R. - Schupkeová, L.: Integrované manažerské systémy. Ostrava, DTO, 1999, 110 s.

Petříková, R.: Jakost a lidský faktor. DTO. Ostrava 1996, 97 s.

Nenadál, J.: Ekonomika jakosti v praxi. 2. rozšířené vydání. MASM. Žilina 1996, 134 s.

Tošenovský, J.: Hodnocení způsobilosti výroby od A do Z. DTO. Ostrava 1996, 90 s.

Tošenovský, J.: Náklady na jakost a jejich minimalizace Taguchiho metodami. DTO. Ostrava 1995, 115 s.