Autor: Růžena Petříková a kol.
Vydavatelství: Professional Publishing, Praha, 2007.

Předložená publikace je mírně modifikovanou a rozšířenou verzí učebnice, vydané společností DT Ostrava závěrem roku 2006 pro své odborné kurzy a semináře, týkající se problematiky rozvoje a řízení lidských zdrojů (Lidé v celopodnikovém řízení, viz výše).

I v této publikaci úvodní kapitoly pojednávají postupně o globalizaci, integrovaných systémech řízení s akcentem na oblast komplexní podnikové integrace. Další kapitoly pak řeší problematiku systémového myšlení a systémových přístupů, významu osobní kvality, problematiku mezilidských vztahů, sociálního kapitálu, etických principů podnikání a konečně přinášejí i nový pohled na problematiku CSR – společenské odpovědnosti organizací.

V předložené publikaci najdete rovněž kapitoly dotýkající se  podnikového řízení znalostí, včetně některých možností zlepšování prostřednictvím lidí.

Oficiálně je zde rovněž představen originální model řízení PERMANET (PERformance oriented MANagement system for ENTerprises) – řízení orientované na podnikovou výkonnost. Model obsahuje několik oblastí, ze kterých si každý podniky zvolí ty oblasti, které jsou aktuálně relevantní pro zvýšení výkonnosti pro první fáze implementace. Systém je orientován na výsledky, nástroje a způsoby dasahování jsou řešeny v alternativách. Jednoduše řečeno - model PERMANENT klade hlavní důraz na jednoduchost, přehlednost a výsledky.

Závěrečnou kapitolou je stať interpretující vybrané principy systému řízení Baťa v současné podnikové praxi. Pozorný čtenář má tak možnost porovnat dnešní moderní (často jenom módní) přístupy k řízení podniků se systémem, který postupně vznikal koncem devatenáctého a v prvé třetině dvacátého století ve Zlíně, kde z nepatrných základů vyrostla  firma s celosvětovou působností. Firma založená na etických principech služby, na špičkové technické a technologické úrovni, s vysokou úrovní řízení a životním standardem zaměstnanců firmy.

Publikaci možno doporučit všem zájemcům o moderní systémy řízení vycházející nejen ze zahraničních zdrojů a zkušeností, ale rovněž z našich bohatých domácích tradic.