Autoři: Jaroslav Nenadál, Darja Noskievičová, Růžena Petříková, Jiří Plura, Josef Tošenovský
Vydavatelství: Management Press, Praha, 2002.

Publikace by měla všechny zájemce seznámit s moderními trendy rozvoje managementu jakosti v podnicích a poukázat na mnohé techniky, postupy a nástroje, které významně zvyšují účinnost této části podnikového managementu.

Co čtenář v této publikaci nalezne?

V první kapitole především úvodní poznámky a vysvětlení významu jakosti v tržním prostředí. Druhá kapitola pak uvádí přehled různých koncepcí managementu jakosti a definuje obecné postupy jeho účinnosti. Ty jsou konkretizovány v dalších částech. Následující dvě z nich jsou věnovány klíčovým otázkám účasti vrcholového vedení a zvažování ekonomických aspektů v systémech jakosti. A poté se autoři věnují dílčím oblastem managementu jakosti v předvýrobních etapách, zásobování, výrobě i povýrobních činnostech, aby vzápětí zdůraznili rozhodující roli člověka ve všech zmiňovaných procesech. Zvláštní pozornost je věnována metodologii zlepšování jakosti, problematice zabezpečování jakosti v sektoru služeb i vazbách mezi managementem jakosti a environmentálními systémy řízení. Významnou část publikace pak tvoří výklad zaměřený na seznámení se s mnohými metodami a nástroji, jež byly pro účely managementu jakosti přímo rozvinuty nebo upraveny.

Tím novým, co druhé vydání knihy přináší, je především charakteristika a výklad hlavních požadavků souboru nových norem ISO 9000:2000 na systémy managementu jakosti. Dále pak popis Modelu excelence EFQM z roku 1999 a další novinky týkající se problematiky rozvoje odborné způsobilosti lidí a posuzování efektivnosti výcviku, nové zkušenosti s aplikací nástrojů plánování a zlepšování jakosti, zejména v případě metody FMEA, nové poznatky týkající se volby vhodných regulačních diagramů atd.