Autoři: Josef Tošenovský
Vydavatelství: DTO, Ostrava, 2007.

Kniha se zabývá hodnocením způsobilosti procesů a to ze dvou úhlů pohledu:

  1. technologické hodnocení, kdy se sleduje schopnost procesu udržet cílovou hodnotu T a současně se hodnotí míra variability kolem T,
  2. ekonomické hodnocení, kdy se vyčíslují finanční ztráty, způsobené nekvalitou v (a).

Ústředním mottem knihy je „Najdi svůj problém a vyřeš ho“, jinými slovy, čtenář, pokud nemá zájem číst celou knihu, může vyhledat svůj typ problému (v rejstříku, obsahu nebo seznamu problémů) a způsob jeho řešení.

Tento přístup vyžaduje:

  • zpracovat problematiku hodnocení způsobilosti ve značné šíři, aby byly pokryty nejrůznější typy výrobních procesů: kniha obsahuje všechny zásadní poznatky publikované ve světě do roku 2005;
  • najít způsob, jak příslušné postupy předložit, ale přesně: každý algoritmus je ilustrován na řešených příkladech, kterých je v knize více než 100;
  • uspořádat text tak, aby v něm byla co nejlepší orientace: kniha je rozdělena klasicky do kapitol, kterými je však čtenář provázen netradičním způsobem-formou otázek a odpovědí, kterých je v knize 180;
  • poskytnout software, který daný problém řeší: součástí knihy je program Capa, se kterým si může čtenář nacvičit řešení kteréhokoliv typu problému.