Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Témata doktorských prací pro aktuální akademický rok

AR, 2019/2020,  Česká verze

Doctoral theses topics for the current academic year

AY 2019/2020, English version

Studijní program Nanotechnologie

O studijním programu

Studijní program Nanotechnologie – studium pod dvojím mezinárodním vedením je interdisciplinární doktorský program zahrnující v oblasti fyziky, chemie, materiálového inženýrství, aplikované matematiky a využití výpočetních metod pro popis, návrh a technologii přípravy nanostruktur, nanomateriálů a nanosystémů. Formát studia je specifický dvojím mezinárodním vedením doktoranda na základě mezinárodní smlouvy mezi VŠB-TUO a zahraniční univerzitou, absolvováním dlouhodobých stáží na zahraniční univerzitě pod vedením zahraničního školitele, obhajobou disertační práce před mezinárodní komisí a ziskem dvojího titulu jak z tuzemské, tak zahraniční univerzity.
Detailní informace
Fakulta Fakulta materiálově-technologická
Typ studia doktorské
Jazyk výuky angličtina
Kód programu P0719D270003
Název programu česky Nanotechnologie
Název programu anglicky Nanotechnology
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra fyzikální chemie a teorie technologických procesů
Garant doc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály
Klíčová slova nanotechnologie
nanomateriály