Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Peter Filip: Největší radost mám z výsledků, které pomohly lidem

Materiálový vědec Peter Filip působí už 27 let na Southern Illinois University Carbondale. Přednášel ale například i na University of Cambridge či římské Univerzita La Sapienza nebo vedl doktorandy na americkém MIT. Vědecká cesta rodáka ze středního Slovenska ale začala na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, s níž neustále spolupracuje.

Studium, které reflektuje požadavky z praxe

Ing. Jan Klusák

vystudova obor Procesní inženýrství v doktorském programu a svou disertační práci věnoval tématu mikroreaktorů vyrobených pomocí technologie 3D tisku. Toto téma je nejen zajímavé, ale má také velkou perspektivu využití v chemickém a biotechnologickém průmyslu. Chemie si ho získala již během bakalářského studia na Ostravské univerzitě.

Studium, které reflektuje požadavky z praxe

Ing. Miroslav Bodrog

vystudoval obor Řízení kvality na Vysoké škole báňské, který byl v tu dobu nestrukturovaný - po pěti letech studia získal rovnou inženýrský titul. Směr fakulty přímo navazoval na střední průmyslovou školu, kterou vystudoval v Košicích - volba vysoké školy tedy nebyla složitá. Nyní působí jako výrobní ředitel společnosti Maxion Wheels Czech, s.r.o. v Ostravě, která vyrábí litá automobilová kola.

Z prvního semestru jsem měl respekt

Ing. Jan Hrubeš

absolvoval specializaci Slévárenské technologie na Fakultě materiálově-technologické teprve loni, a už v  oboru podniká. Vyrábí vlastní litinové nádobí, konkrétně hrnec a pánev. Určitě znáte firmu Litináč. Jak se Honza dostal ke slévárenství, jak dlouho výroba litinových hrnců trvá a jaké má plány do budoucna? Odpověděl v rozhovoru.

Žena, která to umí lépe s roztaveným kovem než s vařečkou

Ing. Ivana Kroupová, Ph.D.

pracuje na Katedře metalurgických technologií Fakulty materiálově-technologické v kolektivu mužů jako odborný asistent s profesním zaměřením na slévárenství slitin neželezných kovů. Jak se křehká dívka ocitne v oboru typickém spíše pro muže? Vnímá z pozice ženy určité ne/výhody? Během krátkého rozhovoru jsme se Ivany zeptali na několik otázek.

VŠB-TUO je prostředí, kde pokrok, vzdělanost a rozvoj člověka hrají prim

Ing. Petr Mičola

TOP Alulit s.r.o. je inovativní česká společnost založená v roce 2005 zabývající se komerční výrobou odlitků z  hliníkových slitin. Tato benešovská společnost je jednou z těch, které dávají prostor pro seberealizaci mladým  odborníkům z technických oborů. Velmi dobrým reálným příkladem je Ing. Petr Mičola, absolvent VŠB-TUO Fakulty materiálově-technologické. S Petrem, který v současné době působí ve společnosti jako technolog, jsme provedli krátký rozhovor o tom, jak vzpomíná na svou alma mater.