Autoři: Josef Tošenovský a Darja Noskievičová
Vydavatelství: Montanex, 2000, Ostrava.

Publikace, jak již název napovídá, je zaměřená na možnosti využití statistických metod v podnikové praxi.

Publikace má celkem 350 stran a je členěna do sedmi kapitol:

  1. Pravděpodobnost a matematická statistika.
  2. Plánování experimentů.
  3. Analýza rozptylu.
  4. Taguchiho metody on-line.
  5. Statistická regulace procesu.
  6. Hodnocení způsobilosti.
  7. Statistická přejímka.

Publikace obsahuje ukázkové příklady a je dobře srozumitelná i statistickým neprofesionálům.