Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 8. 7. 2019!

Nová expozice na katedře metalurgie a slévárenství

Nová expozice na katedře metalurgie a slévárenství
Expozice sbírky nerostných surovin, paliv a následných produktů

25. 3. 2019 proběhlo slavnostní otevření nové Expozice sbírky nerostných surovin, paliv a následných produktů na Katedře metalurgie a slévárenství. Expozice vznikla díky česko-polské spolupráci a je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko. Studenti tak získali další prostor pro studium a vzdělávání. Věříme, že sbírka bude atraktivní nejen pro studenty Fakulty materialově-technologické, ale i posluchače ostatních fakult či širokou veřejnost, které bude expozice zpřístupněna při pravidelných celouniverzitních akcích...

 

Expozice je realizována v rámci projektu „Historie a současnost zpracování nerostných surovin a jejich využití v ČR a PL“ , reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001384 programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko 2014 - 2020, spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014 - 2020 v Euroregionu Silesia.

Vloženo: 8. 4. 2019
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 600 - Děkanát FMT
Zpět