Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 25. 2. 2020!

FMT věnovala VŠB-TUO bronzový odlitek kampusu

FMT věnovala VŠB-TUO bronzový odlitek kampusu
Ke 170. výročí založení VŠB-TUO věnovala naše fakulta univerzitě netradiční dárek

Bronzový odlitek - model kampusu VŠB-TUO obsahující 27 budov v měřítku 1:1000 - vznikl v rámci spolupráce studenta Katedry metalurgie a slévárenství, Tomáše Kostkana, a její absolventky, Kristýny Kuncové Konečné. Pro zhotovení slévárenského modelu byla zvolena metoda 3D tisku. Nejpreve tedy bylo nutné s pomocí architektonických plánů budov a výškopisných dat z Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního vytvořit virtuální 3D model celého kampusu.

"Protože předložená práce zachycuje zmenšeninu reálně existujícího areálu, byly mými hlavními výchozími podklady mapy, letecké snímky, výškopisná data, mapy katastru nemovitostí a architektonické plány budov nacházejících se na území porubského kampusu VŠB-TUO, dostupné v roce 2019. Podle dostupných podkladů jsem zvolil tvar a vypočítal měřítko budoucího modelu. Tvar modelu jsem stanovil podle ulic lemujících porubský kampus VŠB-TUO. Severovýchodní stranu modelu určuje ulice Opavská, jihovýchodní strana modelu zarovnává ulice 17. listopadu, jihozápadní hranici modelu tvoří ulice Dr. Slabihoudka a severozápadní stranu modelu tvaruje ulice Studentská." - píše ve své bakalářské práci Tomáš Kostkan.

Postup výroby samotného odlitku, resp. jeho čtyř částí, byl pak velmi náročný a obsahoval tisk plastových modelů, snímání pryžových otisků, výrobu voskových slévárenských modelů a keramických skořepinových forem, odlévání kovu a finalizaci zhotovených odlitků. Právě s výrobou keramických forem, samotným odléváním a finalizací odlitků v provozních podmínkách slévárny pomohla absolventa FMT Kristýna Kuncová Konečná.

Bronzový model by měl symbolicky připomínat podobu porubského kampusu v roce 2019, tedy v době 170 let od založení univerzity. Odlitek bude umístěn v exteriéru kampusu a bude tak sloužit návštěvníkům pro lepší orientaci v celém areálu.

 

Oba tvůrci věnovali realizaci odlitku mnoho svého času a tímto jim děkujeme za originální nápad a skvělé provedení výsledného díla.

 

Vloženo: 25. 11. 2019
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 600 - Děkanát FMT
Zpět