Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 6. 4. 2020!

Studenti FMT uspěli na celostátní soutěži

V prosinci 2019 byli v Praze v rámci mezinárodní konference „Make Quality Great Again” slavnostně vyhlášeni vítězové celostátní soutěže studentských prací o cenu Františka Egermayera.

Cena Františka Egermayera, organizovaná každoročně od roku 2005 Českou společností pro jakost, je udělována studentům za nejlepší závěrečné práce v oblasti kvality a systémů jejího řízení, systémů ochrany životního prostředí, systémů bezpečnosti ochrany zdraví při práci i v oblasti péče o kvalitu života našich občanů včetně ochrany jejich zájmů. Práce jsou rozděleny do čtyř kategorií: odborné práce v průběhu studia na středních školách, bakalářské a absolventské práce, diplomové práce a doktorské práce.

V roce 2019 získali dvě první ceny studenti Fakulty materiálově-technologické, VŠB-TUO. Vítězem ceny Františka Egermayera v kategorii diplomových prací se stal student studijního oboru Management kvality Ing. Jakub Sládeček s prací na téma “Implementace kontinuální verifikace procesu ve farmaceutické výrobě” (vedoucí práce: prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.). První cenu v kategorii doktorských prací si odnesla studentka studijního oboru Řízení průmyslových systémů Ing. Tereza Smajdorová, Ph.D. za disertační práci “Využití neparametrických metod ve statistické regulaci procesů” (školitel: prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.).

I tento rok tak studenti navázali na úspěchy svých kolegů z let minulých - téměř každoročně si některá z prací, která vznikla na katedře managementu kvality, odnesla jedno z ocenění.

 

Studentům srdečně gratulujeme a přejeme další úspěchy jak v profesním tak i osobním životě.

Vloženo: 6. 1. 2020
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 600 - Děkanát FMT
Zpět