Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Důležitá informace - aktualizace organizace letního semestru

Změna organizace LS s ohledem na situaci spojenou se šířením nového koronaviru COVID-19 - aktualizace ke dni 17. 4. 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

předkládáme vám touto cestou aktualizovaný harmonogram dokončení letního semestru akademického roku  2019 / 2020 pro Fakultu materiálově-technologickou.

Harmonogram je rozepsán zvlášť pro závěrečné a zvlášť pro průběžné ročníky.

Prosíme vás o součinnost a trpělivost v této složité situaci. Věřte, že děláme vše pro to, aby pro vás řádné dokončení studijních povinností v tomto semestru bylo pokud možno co nejméně problematické.

 

Harmonogram dokončení LS pro závěrečné ročníky

Výuka, zápočty a zkoušky:

 • Zajištění výuky, udělování zápočtů a vykonání zkoušek pro všechny studenty závěrečných ročníků je nyní prioritou a  bude probíhat pouze distanční formou.
 • V tuto chvíli je prioritou umožnit studentům, aby vykonali chybějící studijní povinnosti ze zimního semestru a  aktuální studijní povinnosti letního semestru.
 • Forma  distanční výuky  je volena dle technických možností a uživatelských schopností pedagogů a studentů.  Prosím všechny o maximální vstřícnost a součinnost.
 • Studenti se musí hlásit na zkoušky v IS EDISON.

 

Důležité termíny:

 • Zkouškové období pro závěrečné ročníky bakalářského studia: 20. 4. – 5. 6. 2020
 • Kontrola studia: 8. 6. 2020 (Bc.)
 • Zkouškové období pro závěrečné ročníky magisterského studia: 20. 4. – 5. 6. 2020
 • Kontrola studia: 8. 6. 2020 (Mgr.)

 

Kvalifikační práce:

 • Termín odevzdání kvalifikačních prací: 5. 6. 2020 (BP i DP).
 • Odevzdání kvalifikačních prací proběhne výhradně elektronicky. Ze systému Edison se odstraní souhlas studenta, že práce odevzdaná v tištěné formě je shodná s elektronickou verzí.
 • Práce se tedy nebudou odevzdávat v tištěné a svázané formě!
 • Termín odevzdání posudků kvalifikačních prací: do 15. 6. 2020 (Bc.) a do 19. 6. 2020 (Mgr.)

 

Státní závěrečné zkoušky:

1) Bakalářské studium

 • Kontrola studia: 8. 6. 2020
 • Přihlašování studentů k SZZ: 8. 6. – 12. 6. 2020
 • Verifikace údajů studentem v IS EDISON: 8. 6. - 12. 6. 2020
 • Přiřazení studentů ke komisi  SZZ do 16. 6.2020
 • Termín konání SZZ: 22. - 26. 6. 2020

2) Navazující magisterské studium

 • Kontrola studia: 8. 6. 2020
 • Přihlašování studentů k SZZ: 8. 6. – 12. 6. 2020
 • Verifikace údajů studentem v IS EDISON: 8. 6. - 12. 6. 2020
 • Přiřazení studentů ke komisi SZZ do 16. 6.2020
 • Termín SZZ: 29. 6. - 3. 7. 2020

 

Náhradní termín SZZ - pro bakalářské i magisterské studium:

 • Pouze po předchozí domluvě s  garantem studijního oboru, vedoucím závěrečné práce a vedoucím katedry.
 • Termín odevzdání kvalifikačních prací - 14. 8. 2020 (BP i DP).
 • Kontrola studia: 17. 8. 2020
 • Přihlašování studentů k SZZ: 17. 8. – 21. 8. 2020
 • Verifikace údajů studentem v IS EDISON: 17. 8. – 21. 8. 2020
 • Plánovaný termín SZZ: 1. 9. - 4. 9.  2020

 

 Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia:

 • Termín odevzdání podkladů v rámci přijímacího řízení do magisterského studia bude upraven (posunut).

 

Harmonogram dokončení LS pro průběžné ročníky

 • Kontaktní výuka již v tomto semestru nebude. Výuka pro všechny studenty (prezenční a kombinovaná forma studia a také i zahraniční studenti) bude probíhat pouze distančně.
 • Forma distanční výuky je volena dle technických možností a uživatelských schopností pedagogů a studentů.  Prosím všechny o maximální vstřícnost a součinnost.
 • Primárním cílem je dokončit semestr, udělit zápočty a zajistit  zkoušky tak, aby semestr byl řádně ukončen.
 • Konec výuky letního semestru: 31. 5. 2020
 • Zkouškové období pro bakalářské i magisterské studium: 1. 6. – 19. 7. 2020
 • Termín kontroly studia pro průběžné ročníky:  20. 7. 2020
 • Termín verifikace údajů studentů v IS Edison 21. 7.  – 31. 7. 2020
 • Je nutno vypisovat všechny termíny zkoušek v IS EDISON a také studenti se musí hlásit na zkoušky v IS EDISON.

 

Vloženo: 17. 4. 2020
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 600 - Děkanát FMT
Zpět