Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Grant pro podporu přeshraniční spolupráce

Grant "Přeshraniční spolupráce začínajících vědeckých pracovníků v oblasti nových a recyklovaných materiálů"

Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Doba řešení projektu: 3/2013 - 5/2014
Žadatel: VŠB-TU Ostrava
Partner: Politechnika Częstochowska, PL


Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje společného česko-polského výzkumu v oblasti rafinace a recyklace materiálů. Specifickým cílem projektu je zkvalitnění bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu oboru rafinace a recyklace materiálů praktickou formou prostřednictvím zpracování souboru 10 českopolských laboratorních úloh určených pro studenty všech forem studia a následným vydáním monografie jako rozšiřujícího studijního materiálu i jako zdroj informací pro semestrální a závěrečné práce. Projekt si také klade za cíl podpořit zájem studentů o daný obor na obou stranách hranice.

Cílem projektu je také spolupráce a řešení problému v oblasti recyklace materiálů a jejich využití v oblastech průmyslu a dopad na životní prostředí. Cíle projektu budou realizovány v podobě aktivit, ve kterých se studenti a začínající vědečtí pracovníci seznámí s možností a provedením recyklace
vybraných druhů odpadů, které jsou charakteristické pro naši i partnerovu oblast. Výsledky aktivit jsou
zaměřeny na životní prostředí

Více informací v dokumentu ke stažení.

Vloženo: 24. 5. 2013
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 606 - Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
Zpět