Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Realizace mimořádných opatření na FMT s ohledem na šíření koronavirové epidemie COVID-19

Důležité informace pro studenty o chodu výuky v LS - platné od 12. 5. 2020

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 16184/2020-1/MIN/KAN stále platí zákaz osobní přítomnosti  všech studentů na výuce a zkouškách při studiu na VŠB-TUO.

Na Fakultě materiálově-technologické výuka probíhá výhradně distanční formou. Individuální zkoušení není povoleno a zkoušení a udělování zápočtů také probíhá pouze distančně.

Děkanka Fakulty materiálově-technologické povoluje osobní přítomnost pouze pro studenty:

  • na konzultaci za přítomnosti nejvýše 15 osob (včetně osoby, která poskytuje konzultaci) a to pouze ve výjimečných  případech, kdy nelze konzultaci provést distančně,
  • na laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 15 osob,
  • na individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury.

Studentům bude osobní přítomnost umožněna pouze po předchozí domluvě a souhlasu pedagoga (konzultanta) a vedoucího kvalifikační práce a to pouze v době, kdy  je pedagog  nebo vedoucí kvalifikační práce na univerzitě přítomen.

Osobní přítomnost studentů na univerzitě bude předem nahlášena vedoucím příslušné katedry proděkance pro pedagogickou činnost.

Osobní přítomnost studentů na vysoké škole ve výše uvedených případech je možná pouze při splnění následujících podmínek:

  • při každém vstupu odevzdá písemné čestné prohlášení:
  • o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů,
  • nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
  • je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Čestné prohlášení je k dispozici na webových stránkách univerzity. Studenti odevzdají čestné prohlášení vedoucímu laboratoře nebo příslušnému pedagogovi.

  • u vstupu do budovy, do laboratoře nebo zkušební místnosti:
  • provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí vysoká škola,
  • musí mít povinnou ochranu horních cest dýchacích.

 

Podrobné informace naleznete dále v příloze - příkaz děkanky FMT.

Vloženo: 12. 5. 2020
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 600 - Děkanát FMT
Zpět