Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 9. 4. 2021!

Spolupráce FMT s Politechnikou Częstochowskou

Spolupráce FMT s Politechnikou Częstochowskou
Od 1.2.2021 je u nás realizován projekt „Česko-polská výměna zkušeností s adaptací výuky pro on-line terciární vzdělávání v oblasti CZ-PL příhraničí“

V rámci Katedry metalurgie a slévárenství Fakulty materiálově-technologické je od 1.2.2021 společně s Politechnikou Częstochowskou realizován projekt „Česko-polská výměna zkušeností s adaptací výuky pro on-line terciární vzdělávání v oblasti CZ-PL příhraničí“, reg. číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002594 . Projekt je financován Evropskou unií z fondu mikroprojektů,spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014 - 2020 v Euroregionu Silesia.

Projekt řeší aktuální situaci v terciálním vzdělávání na obou stranách hranice - transferem zkušeností a poznatků mezi univerzitami formou společných workshopů a seminářů pro pedagogy a studenty, za účasti odborníků na e-learningové a digitální technologie, kteří seznámí účastníky s novými trendy v oblasti e-vzdělávání. Garantem projektu je doc. Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D., za polskou stranu dr. inż. Edyta Kardas.

Vloženo: 25. 3. 2021
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 600 - Děkanát FMT
Zpět