Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 3. 1. 2022!

EDU_seminář

EDU_seminář
Katedra metalurgie a slévárenství uspořádala seminář se zaměřením na oblast e-vzdělávání.

V rámci realizace projektu „Česko-polská výměna zkušeností s adaptací výuky pro on-line terciární vzdělávání v oblasti CZ-PL příhraničí“/ „Czesko-polska wymiana doświadczeń w zakresie adaptacji nauczania na potrzeby szkolnictwa wyższego on-line na pograniczu CZ-PL“, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002594 proběhl ve dnech 19.-20.10.2021 mezinárodní EDU_seminář, organizovaný v rámci spolupráce Katedry metalurgie a slévárenství, Fakulty materiálově-technologické, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Wydziału  Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniky Częstochowske.  Semináře se účastnili i zástupci Wydziału  Technicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Seminář byl určen pro  pedagogy, kteří se zde seznámili s novými trendy v oblasti e-vzdělávání a rozšířili si své dovednosti  v systému LMS Moodle. Náklady na jeho realizaci byly spolufinancovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014 - 2020 v Euroregionu Silesia.

Vloženo: 3. 11. 2021
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 600 - Děkanát FMT
Zpět